Şirket Bölünmesi Yoluyla İşletme Mirası Hakkında Bildirim


TOKYO, 04 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Internet Initiative Japan Inc. (bundan böyle “IIJ” olarak anılacaktır, TSE Prime Market: 3774), IIJ’nin Yönetim Kurulu’nun bugün işletmeler ve bayiler için İnternet servis sağlayıcı işini başarmaya karar verdiğini duyurur. Şirket bölünmesi (basitleştirilmiş absorpsiyon tipi şirket bölünmesi) yoluyla Internet Revolution, Inc.’den (bundan böyle “i-revo” olarak anılacaktır) Bulut bilişim hizmetleri işi.

Bir absorpsiyon türü olan şirket bölünmesinin, IIJ’nin toplam varlıklarında, bir önceki mali yılın son günü itibariyle net varlıkların %10’undan fazla olmayan bir artış veya azalmaya ve gelirlerde ise yüzde 10’luk bir artışa neden olması bekleniyor. önceki mali yıldaki gelirlerin %3’ünden fazlası. Bu nedenle, bazı açıklama kalemleri ve detayları kısmen atlanmıştır.

1. Şirketin bölünmesinin amacı
i-revo’nun işletmeler için İnternet servis sağlayıcı işi (kuruluşlar için İnternet bağlantı servisleri sağlama vb.) ve Bulut bilişim servislerinin bayi işi (genel Bulut servislerini satma) IIJ’nin işi ile oldukça uyumludur. i-revo ile yapılan görüşmelere dayanarak, IIJ, bu işleri basitleştirilmiş bir soğurma tipi şirket ayrımı yoluyla başaracak ve bu işleri genişletmeyi umuyor.

2. Şirket bölünmesinin özeti
(1) Şirket bölünmesi için program

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 4 Ağustos 2022
Sözleşme Tarihi 8 Ağustos 2022 (planlanmış)
Yürürlük Tarihi 1 Ekim 2022 (planlanmış)

Not: Bu şirket bölünmesi, Şirketler Yasası’nın 796. Maddesi, 2. Paragrafı uyarınca basitleştirilmiş bir absorpsiyon tipi şirket bölünmesi olarak kabul edilir. Buna göre, her iki şirkette de genel kurul onayı aranmamaktadır.

(2) Şirket bölünmesinin yöntemi
IIJ’nin sonraki şirket olacağı ve i-revo’nun da bölünen şirket olacağı bir absorpsiyon tipi şirket bölünmesi.

(3) Şirket bölünmesine ilişkin paylar
IIJ’nin şirket bölünmesi için tazminat olarak nakit olarak 249.000.000 JPY ile i-revo teslim etmesi planlanıyor.

(4) Şirket bölünmesiyle ilgili olarak yeni hisse senedi alma hakları ve yeni hisse senedi taahhütnamesi muamelesi
Uygulanamaz.

(5) Şirketin bölünmesi nedeniyle sermaye değişikliği
Şirket bölünmesi sermayede bir artış/azalış ile sonuçlanmayacaktır.

(6) Sonraki şirketin devralacağı hak ve yükümlülükler
IIJ, sözleşmeye bağlı pozisyonlar, sonraki işletmelerle ilgili diğer hak ve yükümlülükler arasında, devralma tipi şirket bölünme sözleşmesinde öngörülenlerin yerine geçecektir.

(7) Borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin beklentiler
IIJ, şirketin bölünmesinin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında üstleneceği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili herhangi bir sorunun beklenmediğini belirlemiştir.

3. Şirket bölünmesi vb. ile ilgili tahsis esası.
Başarılı olunacak işletmelerin değerinin hesaplanmasıyla ilgili olarak, IIJ, gelecekteki ticari faaliyetleri yansıtmak için indirgenmiş nakit akışı yöntemini (bundan böyle “DCF yöntemi” olarak anılacaktır) benimsemiştir. Teslim edilecek nakit miktarı, i-revo’nun iş planına dayalı olarak gerçekleştirilecek işletmenin finansal tahminlerini esas alan DCF yöntemiyle yapılan değerlemeye dayalı görüşmelerle belirlendi. İş planı, kârda önemli bir artış veya azalma içermemektedir.

4. Şirket bölünmesine dahil olan şirketlere genel bakış (31 Mart 2022 itibariyle)

Başarılı Şirket Bölme Şirketi
1. Şirketin adı İnternet Girişimi Japonya Inc. İnternet Devrimi, Inc.
2. Adres 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 1-11-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
3. Adı ve konumu
temsilci
Temsilci Direktör ve Başkan,
Eijiro Katsu
Temsilci Direktör ve Başkan,
Mitsuhiro Masanobu
4. İş hedefleri İnternet bağlantısı ve dış kaynak hizmetlerinin sağlanması, sistem entegrasyonunun sağlanması ve ekipman satışı Dijital eğlence işi için sistem işletimi, internet hizmetlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi
5. Sermaye JPY23,023 milyon JPY100 milyon
6. Kuruluş 3 Aralık 1992 1 Şubat 2006
7. İhraç edilen hisse sayısı 93.534.800 hisse 25.000 hisse
8. Mali yıl sonu 31 Mart 31 Mart
9. Büyük hissedarlar ve
hissedarlık oranları
Nippon Telgraf ve Telefon
Kurum %22.4
japonya’nın ana güven bankası,
Ltd. (Güven hesabı) %9,7
Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 100%
10. En son mali yıl için mali durum ve faaliyet sonuçları
Mali yıl 31 Mart 2022’de sona eren mali yıl
(Konsolide, UFRS)
31 Mart 2022’de sona eren mali yıl
(Konsolide olmayan, Japon GAAP)
Sahiplerine atfedilebilir öz sermaye
ana veya net varlıklar
JPY103.528 milyon JPY2,660 milyon
Toplam varlıklar JPY231.805 milyon 2.899 milyon JPY
Hisse başına öz sermaye veya
hisse başına net varlık
JPY1,146.32 JPY106.417.04
gelirler JPY226.335 milyon JPY1,106 milyon
Faaliyet karı veya normal
Gelir
JPY23,547 milyon JPY40 milyon
Ana veya net gelir sahiplerine atfedilebilen kar JPY15,672 milyon JPY25 milyon
Hisse veya net başına temel kazanç
Hisse başına gelir
JPY173,56 JPY981.92

5. İşletmenin halefiyetine genel bakış
(1) Bölünecek işin ayrıntıları
i-revo’nun Bulut bilişim hizmetlerinin işletmeler ve bayi işletmeleri için internet servis sağlayıcı işi.

(2) Başarılı olunacak işletmenin iş sonuçları (31 Mart 2022 itibarıyla)
Gelirler 691 milyon JPY

(3) Devir edilecek varlık ve yükümlülükler
IIJ, devralma türü şirket bölünme sözleşmesinde öngörülen sözleşmeye dayalı pozisyonları, yerine getirilecek işletmelere ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri yerine getirecektir. Başarılı olunacak hiçbir varlık ve borç yoktur.

6. Şirket Bölünmesinin Ardından Durum
Bu şirketin bölünmesi nedeniyle IIJ’nin adı, adresi, adı ve pozisyonu, iş hedefleri, sermayesi ve mali yıl sonunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

7. Tahminler
Şirket bölünmesinin IIJ’nin konsolide finansal hedefleri üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Referans: 31 Mart 2023’te sona eren mali yıl için konsolide finansal hedefler (milyon JPY)

gelirler İşletme
kâr
Kâr
vergi öncesi
Net gelir
atfedilebilir
ebeveynin sahipleri
Konsolide finansal hedefler (31 Mart 2023’te sona eren mali yıl) 250.000 27.200 26.300 17.500
Konsolide finansal sonuçlar (31 Mart 2022’de sona eren hesap dönemi) 226.335 23.547 24.162 15.672

< Internet Initiative Japan Inc. Hakkında >
1992 yılında kurulan IIJ, Japonya’nın önde gelen İnternet erişimi ve kapsamlı ağ çözümleri sağlayıcılarından biridir. IIJ ve grup şirketleri, ağırlıklı olarak üst düzey kurumsal müşterilere hitap eden toplam ağ çözümleri sunar. IIJ’nin hizmetleri arasında yüksek kaliteli İnternet bağlantı hizmetleri, mobil hizmetler, güvenlik hizmetleri, bulut bilişim hizmetleri ve sistem entegrasyonu yer alır. Ayrıca IIJ, Japonya’da Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Asya’ya bağlı en büyük İnternet omurga ağlarından birini işletmektedir. IIJ, 2006 yılında Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın (“TSE”) Birinci Bölümünde işlem gördü ve Nisan 2022’den itibaren TSE’nin Ana Pazarına geçiş yaptı.

< IIJ Yatırımcı İlişkileri >

Tel: +81-3-5205-6500 E-posta: [email protected]URL:

İnternet Girişimi Japonya Inc

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/notice-regarding-business-succession-through-company-split.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir