Nautilus Inkia Holdings SCS, Nautilus Distribution Holdings LLC ve Nautilus Isthmus Holdings LLC, 2027 Vadeli %5.875 Kıdemli Senetleri için İhale Teklifinin Başladığını Duyuruyor


Lima, Peru, 19 Ağustos 2022 /PRNewswire/ — Nautilus Inkia Holdings SCS (önceden Nautilus Inkia Holdings LLC), Nautilus Distribution Holdings LLC ve Nautilus Isthmus Holdings LLC (topluca, “ihraççılar“) bugün nakit ihale teklifine başladıklarını duyurdu (“İhale Teklifi“) 2027’ye kadar ödenmemiş %5.875 Kıdemli Tahvillerinin bir miktarına kadar (“Notlar“) Toplam Satın Alma Fiyatının (aşağıda tanımlandığı gibi) aşılmasıyla sonuçlanmayacaktır. 200.000.000$ (“Maksimum Teklif Tutarı“). Notlar ve İhale Teklifi ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Notlar

CUSIP No.

Üstün
Müdür

Tutar

İhale Teklifi
Düşünce
(1)

Erken İhale
Ödeme
(1)

Toplam
Düşünce
(1)(2)

%5.875 Kıdemli
2027 tarihli notlar

45721R AC7;
G4808VAC4

600.000.000 $

$940,00

$50.00

$990,00

(1)

Geçerli bir şekilde teklif edilen (ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen) ve satın alınmak üzere kabul edilen (Birikmiş Faiz hariç) her 1.000 ABD Doları anapara tutarı için ödenecek miktar.

(2)

Erken İhale Ödemesi dahildir.

Toplama Alış fiyatı”, Tahakkuk Eden Faiz (aşağıda tanımlandığı gibi) hariç olmak üzere, İhraççılar tarafından geçerli olarak ihale edilen ve satın alınmak üzere kabul edilen Senetler için tüm hamillerin almaya hak kazandığı toplam tutardır. “Toplam Değerlendirmebaşına $1000 dolar Senetlerini Erken İhale Tarihinde veya öncesinde (aşağıda tanımlanmıştır) geçerli olarak teklif eden (ve geçerli bir şekilde geri çekmeyen) hamillere ödenecek Senetlerin ana tutarı, $990,00. İhale Teklifi kapsamında ödenecek Toplam Bedel, “Erken İhale Ödemesi” nın-nin $50.00 her biri için $1000 dolar Senetlerin ana miktarı. Sahipler, yalnızca, bu tür sahiplerinin geçerli olarak teklif ettikleri (ve geçerli olarak geri çekilmedikleri) Senetler için Erken İhale Ödemesini almaya hak kazanacaklardır. 17:00, New York City zaman, üzerinde 1 Eylül 2022İhraççılar tarafından uzatılmadığı sürece (“Erken İhale Tarihi“). Erken İhale Tarihinden sonra veya sona erme Tarihinden önce (aşağıda tanımlandığı gibi) Senetlerini geçerli olarak veren (ve geçerli olarak geri çekmeyen) ve Senetlerini satın almak için kabul edilen Hamiller, “İhale Teklifinin Değerlendirilmesi”, bu Toplam Değerlendirmeye eşittir az Erken İhale Ödemesi. İhale Teklifinin süresi şu tarihte sona erecek: 23:59, New York City zaman, üzerinde 16 Eylül 2022İhraççılar tarafından uzatılmadıkça veya daha önce feshedilmedikçe (“Son kullanma tarihi”). Erken İhale Tarihinde veya öncesinde geçerli bir şekilde teklif edilen (ve geçerli olarak geri çekilmeyen) ve kabul edilen Senetler için ödemenin Erken Uzlaşma Tarihinde yapılması beklenmektedir. 7 Eylül 2022ve Erken İhale Tarihinden sonra, ancak Bitiş Tarihinde veya öncesinde geçerli olarak teklif edilen (ve geçerli olarak geri çekilmeyen) Senetler için ödemenin, kesinleşmesi beklenen Nihai Mutabakat Tarihinde yapılması beklenmektedir. 20 Eylül 2022. Toplam Bedel ve İhale Teklif Bedeli nakit olarak ödenecektir.

Geçerli bir şekilde teklif edilen (ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen) Senetlerin toplam tutarı, Maksimum Teklif Tutarını aşan bir Toplam Satın Alma Fiyatı ile sonuçlanacaksa, o zaman, İhale Teklifinin hüküm ve koşullarına tabi olarak, İhraççılar, geçerli bir şekilde teklif edilen Senetleri satın alma için kabul edecektir. (ve geçerli bir şekilde geri çekilmedi) orantılı olarak. Ayrıca, Erken İhale Tarihi itibariyle İhale Teklifi’ne tam olarak abone olunması ve İhraççılar tarafından Erken Takas Tarihinin seçilmesi halinde, Erken İhale Tarihinden sonra geçerli olarak Senet teklifinde bulunanların Senetlerinden herhangi biri satın alınmak üzere kabul edilmeyecektir.

Ek olarak, hamillere son faiz ödeme tarihinden İhale Teklifi için geçerli ödeme tarihine kadar, ancak buna dahil olmamak üzere, İhale Teklifinde ihale edilen ve ödeme için kabul edilen tüm Senetler için tahakkuk eden ve ödenmemiş faiz (söz konusu ödenmemiş faiz, bunun üzerine ek tutarlar, “Birikmiş Faiz“).

Notlar herhangi bir zamanda geri çekilebilir. 17:00, New York City zaman, üzerinde 1 Eylül 2022İhraççılar tarafından uzatılmadığı sürece (“Çekilme tarihi“).

İhale Teklifi belirli alışılmış koşullara tabidir, ancak herhangi bir asgari anapara Senet tutarının ihalesine bağlı değildir. Yürürlükteki yasalara tabi olarak, İhraççılar, tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak İhale Teklifini herhangi bir zamanda değiştirebilir, değiştirebilir veya feshedebilir.

İhale Teklifinin hüküm ve koşulları, tarihli satın alma teklifinde açıklanmıştır. 19 Ağustos 2022 (zaman zaman değiştirilebileceği veya ilave yapılabileceği için, “Satın Alma Teklifi“). Sahiplerin, uygun olduğunda Satın Alma Teklifini dikkatlice okumaları önerilir.

İhraççılar Credit Suisse Menkul Kıymetlerini elinde tuttular (Amerika Birleşik Devletleri) LLC, Santander Investment Securities Inc. ve SMBC Nikko Securities America, Inc., İhale Teklifi için Bayi Yöneticileri olarak hareket edecektir. DF King & Co., Inc., İhale Teklifi için Bilgi Temsilcisi ve İhale Temsilcisidir. İhale Teklifi ile ilgili sorular Credit Suisse Securities’e iletilmelidir (Amerika Birleşik Devletleri

) LLC (800) 820-1653 (ücretsiz) veya (212) 538-2147 (toplama), Santander Investment Securities Inc. (855) 404-3636 (ücretsiz) veya (212) 940-1442 ( toplamak) veya SMBC Nikko Securities America, Inc. (888) 284-9760 (ücretsiz) veya (212) 224-5328 (toplamak). Belge talepleri, (866) 864-4943 (ücretsiz) veya (212) 269-5550 (bankalar ve brokerler için) veya [email protected] adresinden DF King & Co., Inc.’e yönlendirilmelidir. Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Ne Satın Alma Teklifi ne de ilgili belgeler herhangi bir ülkenin herhangi bir federal veya eyalet menkul kıymetler komisyonu veya düzenleyici makamına sunulmamış veya incelenmemiştir ve Satın Alma Teklifi veya ilgili belgeler Cayman Adaları Para Otoritesi tarafından incelenmemiş veya onaylanmamıştır. , Cayman Adaları Menkul Kıymetler Borsası, Lüksemburg Mali Sektör Denetleme Komisyonu (Commission De Surveillance Du Secteur Financier), Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası (Borsa De Lüksemburg), Menkul Kıymetler Piyasası Peru Müfettişliği (Superintendencia del Mercado de Valores), Lima Menkul Kıymetler Borsası (Bolsa de Valores de Lima) veya Singapur Borsası. Satın Alma Teklifi’nin veya ilgili herhangi bir belgenin doğruluğu veya yeterliliği konusunda hiçbir mercii iletmemiştir ve aksi yönde herhangi bir beyanda bulunmak hukuka aykırıdır ve suç teşkil edebilir. İhale Teklifi, yalnızca Satın Alma Teklifinde belirtilen hüküm ve koşullara göre yapılır.

Bu basın bülteni, herhangi bir Tahvil veya diğer menkul kıymetlerle ilgili olarak bir satın alma teklifi veya satın alma teklifi talebi değildir. İhale Teklifi, yalnızca Satın Alma Teklifinin şartlarına uygun olarak yapılmaktadır. İhale Teklifi, yapılmasının veya kabulünün menkul kıymetlere, mavi gökyüzüne veya bu yargı alanının diğer yasalarına uygun olmayacağı herhangi bir yargı alanındaki Senet sahiplerine yapılmayacaktır. İhraççıların hiçbiri, Bayi Yöneticileri veya Bilgi Temsilcisi, hamillerin Senetlerini teklif edip etmemeleri veya vermekten kaçınmaları konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmaz. Sahipler, İhale Teklifinin çeşitli hüküm ve koşulları da dahil olmak üzere önemli bilgiler içerdiğinden Satın Alma Teklifini ve ilgili materyalleri dikkatlice okumalıdır. Hissedarlar, Senetlerin ihale edilip edilmeyeceği ve eğer öyleyse, ihale edilecek Senetlerin anapara tutarı konusunda kendi kararlarını vermelidir.

İleriye dönük ifadeler

Bu belge, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında, tarihsel gerçeklere dayanmayan ve gelecekteki sonuçların güvencesi olmayan ileriye dönük ifadeler içerebilir. Bu ileriye dönük ifadeler, “tahmin etmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “devam etmek”, “gerekir”, “olabilir”, “olabilir”, “olabilir” gibi terimler ve ifadelerle tanımlanır. plan”, “proje”, “tahmin”, “irade” ve benzeri ifadeler içerir ve varsayımlara atıfta bulunur ve İhraççıların ve bağlı ortaklıklarının gelecekteki beklentileri, gelişmeleri ve iş stratejileri ile ilgilidir. Bu beyanlar, İhale Teklifinin tamamen veya kısmen tamamlanıp tamamlanmadığı da dahil olmak üzere, planlanan İhale Teklifi hakkında ileriye dönük beyanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tahminler ve ileriye dönük beyanlar, İhraççıların faaliyetlerini ve faaliyet sonuçlarını etkileyen veya etkileyebilecek gelecekteki olaylar ve eğilimler hakkında İhraççıların mevcut beklentilerine ve tahminlerine dayanmaktadır. İhraççılar, bu tahminlerin ve ileriye dönük beyanların makul varsayımlara dayandığına inansa da, bunlar çeşitli risklere ve belirsizliğe tabidir ve İhraççıların halihazırda sahip olduğu bilgiler ışığında yapılır. Tahminler ve ileriye dönük ifadeler riskler ve belirsizlikler içerir ve gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu tür varsayımlardaki veya faktörlerdeki herhangi bir değişiklik, fiili sonuçların mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir ve İhraççıların gelecekteki sonuçları, bu tahminlerde ve ileriye dönük beyanlarda ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.

Tüm ileriye dönük ifadeler, bütünüyle bu uyarı beyanı tarafından açıkça nitelendirilmiştir ve bu belgede yer alan herhangi bir ileriye dönük beyana güvenmemelisiniz. İhraççılar, yeni bilgiler veya gelecekteki olaylar sonucunda veya başka herhangi bir nedenle ileriye dönük beyanları kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmezler.

Cision

Orijinal içeriği görüntüleyin:

KAYNAK Nautilus Inkia Holdings SCS (a/k/a Nautilus Inkia Holdings LLC); Nautilus Dağıtım Holdings LLC; Nautilus Isthmus Holdings LLC

rt

Kaynak bağlantısı

İçerik PR Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/nautilus-inkia-holdings-scs-nautilus-distribution-holdings-llc-and-nautilus-isthmus-holdings-llc-announce-the-commencement-of-a-tender-offer-for-their-5-875-senior-notes-due-2027.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir