Nas ne demek, anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verirken “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi ardına kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas apaçık. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasındaki “Nas” ifadesi ile Nas Suresi’ni kast ettiği sanıldı. Ama “Nas” farklı bir amaç ifade ediyor.

NAS NE ÇAĞIRMAK?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genel olarak Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine özet olarak “nusûs” dendiği de olur.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genelde “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve mukayese gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

NAS SURESİ

Kur’an-ı Kerim’in 114’üncü ve son suresi olan Nas Suresi’nin meali ise şöyle:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ancak: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine endişe sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”

Yorum yapın