Max Life Insurance, Finansal Korumayı Serbest Meslek Sahiplerine Uzatmayı Amaçlayan ‘Akıllı Güvenli Kolay Çözümü’ BaşlattıMax Hayat Sigortası Şirketi Ltd. (“Maksimum Ömür” / “Şirket“), başlattı Max Life Akıllı Güvenli Kolay Çözüm*, kapsamlı bir üçü bir arada koruma çözümü, yaşam, kritik hastalık ve sakatlık ve kaza sonucu koruma sağlar. Öncelikle serbest meslek sahibi bireyleri hedefleyen çözüm, hayatın belirsizliklerine karşı kapsamlı bir koruma sağlamak için maaşlı ve diğer profesyoneller de dahil olmak üzere birden fazla müşteri grubu için mevcuttur.


Çözüm, Max Life’ın kazara sigorta seçeneği ile hayattaki herhangi bir belirsizlik durumunda finansal koruma sağlamayı amaçlayan Smart Secure Plus Planı (UIN: 104N118V04) ve Max Life Critical Illness and Disability Health Rider (UIN: 104B033V01) kombinasyonudur. kritik hastalıklar, tam ve kalıcı sakatlık durumlarında ek bir finansal koruma katmanı sunan ve kaza nedeniyle ölüme karşı ekstra teminat sağlayan1.


Plan, yalnızca videolu tıbbi muayene ve rahat finansal dokümantasyon dahil olmak üzere kolay düzenleme ile sorunsuz işe alım açısından bu segmente esneklik sunduğundan, öncelikle serbest meslek sahibi kişilere hitap etmektedir.2. Bu çözümle Max Life ayrıca 5’i küçük ve 59’u büyük hastalık olmak üzere 64 listelenmiş kritik hastalığa karşı teminat sunar ve toplam ve kalıcı sakatlığı kapsar.


Prashant Tripathy, MD ve CEO, Max Life söz konusu, “Müşteri takıntısı Max Life’ın DNA’sındadır ve Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirmek, Şirketin temel yetkinliğidir. Akıllı Güvenli Kolay Çözüm ile ekonomik dalgalanmalara karşı daha savunmasız olan serbest meslek sahibi kesime de kritik hayat sigortası çözümleri sunmak istiyoruz. Şu anda yeterince hizmet alamadığımız için, bu segmente hizmet vermeyi ve finansal koruma ihtiyaçlarını hızlı ve sorunsuz bir katılımla desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”


Max Life Smart Secure Easy Solution’ın temel özellikleri:


  • Yaşam, Kritik Hastalık ve Kaza Sigortasının 3’ü bir arada faydalarını sunan kapsamlı sigorta


  • Yalnızca videolu tıbbi muayene ve rahat finansal belgelerle kolay düzenleme ve sorunsuz katılım2


  • Hayatta kalma üzerine vade sonunda poliçe sahibine tüm temel primin geri ödeneceği prim iadesi seçeneği mevcuttur.3


  • Vergi Avantajları4


Max Life’ın Akıllı Güvenli Kolay Çözümü: Bu vadeli sigorta çözümünün bir parçası olarak, kritik bir hastalık veya ölümcül bir hastalık teşhisi durumunda toplu ödeme yapılacaktır. Sigortalının hayatını kaybetmesi (normal veya kaza sonucu) gibi talihsiz bir durumda, adaya ölüm ödeneği ödenecektir.


  • Kazara kapak seçeneği: Kaza sigortası seçeneği, sigortalının ailesinin mali yüklerle başa çıkmasına yardımcı olmak için adayın temel teminata ek olarak ölüm yardımı almasını sağlar.


  • Kritik hastalık ve sakatlık sürücüsü: Sürücü, kanser, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar da dahil olmak üzere, binici şartlarına göre listelenen 64 kritik hastalığa karşı finansal bir kalkan oluşturur. Bu sürücü, kritik bir hastalık teşhisi konulursa, sigortalının toplu ödeme almasını sağlar.


Max Hayat Sigortası Hakkında (www.maxlifeinsurance.com)


Max Life Insurance Company Limited, Max Financial Services Limited ile Axis Bank Limited arasında bir Ortak Girişimdir. Max Financial Services Ltd., Hintli bir çok işletmeli şirket olan Max Group’un bir parçasıdır. Max Life, acente ve üçüncü taraf dağıtım ortakları dahil olmak üzere çok kanallı dağıtımı aracılığıyla kapsamlı koruma ve uzun vadeli tasarruf hayat sigortası çözümleri sunar.


Max Life, yirmi yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini ihtiyaca dayalı bir satış süreci, katılım ve hizmet sunumuna yönelik müşteri merkezli bir yaklaşım ve eğitimli insan sermayesi yoluyla inşa etmiştir. 21-22 mali yılı için kamuya yapılan açıklamalara ve yıllık denetlenen mali tablolara göre, Max Life 22.414 crore INR brüt yazılı prim elde etti. 31 Mart 2022 itibariyle, Şirket’in 1,07,510 crore crore yönetim altındaki varlıkları (AUM) ve 1,174,515 crore INR’lik Yürürlükte Güvenceli Tutarı vardı.


Daha fazla bilgi için lütfen Şirketin web sitesini şu adresten ziyaret edin: www.maxlifeinsurance.com.


* Bu reklam, Kaza Sigortası Seçenekli Max Life Smart Secure Plus Plan (UIN: 104N118V04) ve Max Life Critical Illness Disability Rider (UIN: 104B033V01) adlı iki veya daha fazla bireysel ve ayrı ürünün faydalarının birleşimi için tasarlanmıştır.


Bu ürünler ayrıca teklif edilen/önerilen kombinasyon olmadan ayrı ayrı da satılabilir. Bu fayda gösterimi, tek tek ürünler için birleşik faydaların aritmetik birleşimi ve kronolojik listesidir.


Müşterinin, satışı tamamlamadan önce burada belirtilen ilgili bireysel ürünlerin ayrıntılı satış broşürüne başvurması tavsiye edilir.


1 – Müşterinin sadece binicinin iptalini talep etmesi durumunda çözüm toplu olarak iptal edilecektir.


2 – Sadece standart yaşamlar için geçerlidir


3 – Vade sonunda iade edilecek prim, poliçe kapsamında sadece baz primleri içerecek olup, biniciler için ödenen tutarı veya kazara teminat seçeneğini kapsamaz ve vergi, muafiyet ve harçlar hariçtir. Poliçe sahibinin prim iadesi varyantını seçmesi üzerine bu ürün, Bağlantısız Katılımsız Bireysel Hayat Sigortası Tasarruf Planı olacaktır.


4 – Yürürlükteki vergi kanunlarına göre vergi avantajları mevcut olabilir. Vergi kanunları ve bunlardan doğan faydalar değişebilir. Sizin için geçerli olan vergi avantajları ve yükümlülükleriyle ilgili olarak vergi danışmanınızın görüşünü almanız önerilir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/max-life-insurance-launches-smart-secure-easy-solution-that-aims-at-extending-financial-protection-to-the-self-employed.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir