Kromatografi Reçineleri Pazarı Yaklaşan Fırsatlar, Son Kullanıcı Türü, En İyi Satıcı ve Görünüm 2027


Ortaya Çıkan Araştırma Logosu

Ortaya Çıkan Araştırma Logosu

İlaç geliştirme sürecinde kromatografi reçinelerine yönelik artan talep, pazar büyümesini etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Kromatografi Reçineleri Pazar Büyüklüğü – 2019’da 1.854,1 Milyon ABD Doları, Pazar Büyümesi – %7,3 CAGR, Pazar Eğilimleri -Yeşil kromatografi için artan talep”

— Ortaya Çıkan Araştırma

VANCOUVER, BC, KANADA, 12 Mayıs 2022 /EINPresswire.com/ – Küresel kromatografi reçineleri pazarı Emergen Research tarafından yapılan güncel bir analize göre, 2027 yılına kadar 3,269,9 Milyon ABD Doları değerinde olması bekleniyor. Kromatografi reçine pazarı, biyoterapötik geliştirmedeki ilerlemeler çok çeşitli karmaşık moleküller üreterek karmaşık saflaştırma zorlukları oluşturduğundan, ilaç geliştirme sürecinde artan uygulamasına atfedilen yüksek talebi gözlemler. Afinite veya sıvı kromatografik teknoloji, farmasötik, biyoteknoloji, biyokimya ve çevre bilimlerinde tercih edilen bir ayırma yöntemi olarak büyük önem kazanmıştır. Teknoloji, öncelikle protein saflaştırması için daha kesin ve verimli bir yöntemdir.

Yiyecekler ve içecekler ve ilgili hammaddeler, çok çeşitli bileşenler için kimyasal testler ve antibiyotikler, pestisitler, ağır metaller ve kirleticileri kapsayan kirleticilerin belirlenmesini gerektirir. İyon değişim kromatografisi tekniği, gelişmiş hassasiyet, hız, özgüllük tekrarlanabilirliği ve duyarlılığın faydalarını sağlar. Ayrıca, aynı kromatografik çalışma içinde, hiç/az numune ön muamelesi gerektirmeyen bütün bir analit grubunu belirlemeye izin verir.

Raporun ücretsiz bir örnek kopyasını alın @

Raporun Önemli Noktaları
Ekim 2019’da Danaher, Sartorius Stedim Biotech ile üç yaşam bilimleri araçları işletmesini yaklaşık 750,0 milyon ABD Doları değerinde elden çıkarmak için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Sartorius, Danaher’in kromatografi donanımı ve reçineleri, etiketsiz biyomoleküler karakterizasyon ve mikro taşıyıcılar ve parçacık doğrulama standartları işlerini satın alacaktı.
Sentetik reçinelerin, farmasötik, biyoteknoloji ve yiyecek ve içecek endüstrisindeki artan talebi nedeniyle, tahmin döneminde %8.2’lik en hızlı oranda büyümesi öngörülmektedir. Bu reçineler, iyon değişim kromatografisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.
Multimodal teknoloji, iki veya daha fazla ayırma modunun dağıtımını içerir ve hassasiyet ve seçiciliği gerçekleştirmek için genellikle hidrofobik etkileşimleri ve iyon değiştirme yöntemlerini birleştirir. Otomatik çoklu çoğaltma ve yeniden üretilebilirliği geliştirmede gelecek vaat eden bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor ve karmaşık saflaştırmanın daha kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

Anahtar katılımcılar arasında Thermo Fisher Scientific Inc., WR Grace & Co., Danaher Corporation, Merck KGaA, GE Healthcare, Bio-Rad Laboratories Inc., Purolite Corporation, Tosoh Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation ve Kaneka Corporation yer alıyor.
Küresel Kromatografi Reçineleri Pazarı – Genel Bakış:

‘Küresel Kromatografi Reçineleri Pazarı’ başlıklı en son pazar istihbaratı raporu, hedef kitleye küresel Kromatografi Reçineleri endüstrisi hakkında gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Rapor, ana etkenler, kısıtlamalar, fırsatlar, sınırlamalar, tehditler ve mikro ve makro ekonomik faktörler dahil olmak üzere Kromatografi Reçineleri pazarının hayati unsurlarının ayrıntılı bir analizini içerir.

Daha fazla oku:

Rapor, mevcut pazar senaryosunu ve temel büyüme beklentilerini dikkatlice araştırıyor. Bu nedenle, Emergen Research tarafından yayınlanan rapor, önemli oyuncuların ürün teklifleri, geniş ürün yelpazesi dahil olmak üzere Kromatografi Reçineleri pazarının önemli yönlerinin ayrıntı odaklı bir derlemesidir. Bu ürünlerin uygulama yelpazesi, ana pazar segmentleri, önde gelen pazar yarışmacıları, şirket profilleri, fiyatlandırma stratejileri, üretim kapasiteleri, gelir yaratma planları, teknolojik gelişmeler ve diğerleri.

Emergen Research, küresel kromatografi reçineleri pazarını tip, teknoloji, uygulama ve bölge bazında bölümlere ayırmıştır:
Tip Görünümü (Gelir, Milyar ABD Doları; 2017-2027)
Doğal
Sentetik
inorganik ortam

Teknoloji Görünümü (Gelir, Milyar ABD Doları; 2017-2027)
İyon değişimi
Hidrofobik etkileşim
yakınlık
Boyut hariç tutma
çok modlu
Diğerleri

Uygulama Görünümü (Gelir, Milyar ABD Doları; 2017-2027)
Eczacılığa ait
biyoteknoloji
İlaç Keşfi
İlaç Üretimi
Yiyecek ve İçecek
Su ve Çevre Ajansları
Diğerleri

Raporda indirim talep edin:

Neden ortaya çıkan araştırmayı seçmelisiniz?
Ekosistemdeki tüm önemli teklifleri kapsayan kapsamlı pazar kapsamı
Her raporda kapsanan tüm ülkeler için derinlemesine analiz
Mevcut ve gelecek trendler etki analizi
Güçlü Araştırma Metodolojisi
Kapsamlı Raporlar
Son Teknolojik Gelişmeler

COVID-19’un Kromatografi Reçineleri endüstrisi üzerindeki etkisinin kapsamlı kapsamı, raporun önemli bir çekiciliğidir. Küresel sağlık acil durumu, küresel ekonomiyi kuşattı ve böylece bu özel iş alanının işleyiş mekanizmasını bozdu. Mevcut piyasa senaryosunu değerlendirir ve kuruluşların COVID-19 hazırlıklarını artırmalarına yardımcı olmak için bu iş sektöründe pandeminin sonuçlarını tahmin eder. Pazar istihbaratı raporu, küresel pazar payına, tahmini büyüme oranına, gelecekteki pazar eğilimlerine, giriş seviyesi engellerine, temel pazar sürücülerine, kısıtlamalara, zorluklara ve fırsatlara daha yakından bakar. Rapor, Kromatografi Reçinelerinin küresel düzeydeki pazar konumunu açıkça tanımlamaktadır. Raporun sunduğu pazarın coğrafi yelpazesine ilişkin ayrıntılı bilgiler, raporu Kromatografi Reçineleri endüstrisi hakkında mükemmel bir bilgi kaynağı haline getiriyor.

Raporun ücretsiz bir örnek kopyasını alın @

TOC’nin öne çıkan özellikleri:
Rapora Genel Bakış
1.1 Araştırma Kapsamı
1.2 Temel Kromatografi Reçineleri pazar segmentleri
1.3 Başlıca oyuncular
1.4 Ürüne göre pazar analizi
1.5 Uygulamaya göre pazar analizi
1.6 Rapor zaman çizelgesi

Küresel Büyüme Eğilimleri
2.1 Küresel Kromatografi Reçineleri pazar büyüklüğü
2.2 En Yeni Kromatografi Reçineleri pazar trendleri
2.3 Temel büyüme eğilimleri

Rekabetçi Peyzaj
3.1 Küresel Kromatografi Reçineleri pazarının kilit oyuncuları
3.2 Üreticilere göre Global Kromatografi Reçine boyutu
3.3 Büyük oyuncuların ürünleri
3.4 Kromatografi Reçineleri pazarındaki giriş engelleri
3.5 Birleşmeler, satın almalar, ortak girişimler ve stratejik ittifaklar

Önemli coğrafi alanlar:
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya Pasifik
Latin Amerika
Orta Doğu ve Afrika

Rapor, piyasa tahmini için aşağıdaki zaman çizelgesini dikkate alır:
Tarihi Yıllar: 2017-2018
Temel Yıl: 2019
Tahmini Yıl: 2027
Tahmin Yılları: 2020-2027

Değerli Pazar Bilgileri:
Rapor, her bir bölgesel segmentin tüketim modelinde gözlemlenen en son eğilimleri vurgulamaktadır.
Rapora dahil edilen kapsamlı pazar segmentasyonu, her bir bölgenin gelirinin ve tahmini büyümesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.
Rapor, tarihi ve mevcut pazar senaryolarına ışık tutuyor ve küresel Kromatografi Reçineleri pazarının yıldan yıla kısa bir büyüme oranını sağlıyor.
Rapor ayrıca mevcut pazar eğilimlerini, teknolojik gelişmeleri, gelir artışını ve pazar büyümesini etkileyen diğer yönleri içerir.

Raporun özelleştirilmesini isteyin @

Raporumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Rapor hakkında daha fazla bilgi edinmek veya raporun özelleştirilmesini talep etmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Ekibimiz, raporun gereksinimlerinize en uygun olmasını sağlayacaktır

Satın Alma Avantajları Küresel kromatografi reçineleri pazarı Raporu:
Taklit Edilemez Uzmanlık: Analistler, raporlara ilişkin derinlemesine bilgiler sağlayacaktır.
Analist Desteği: Raporu satın almadan önce ve sonra ekibimizden sorgunuzun çözülmesini sağlayın.
Stratejik Öneriler: Rapor, nitel ve nicel analize dayalı kapsamlı analiz ve öneriler sağladığı için yeni başlayanlar ve yeni başlayanlar için yararlıdır.
Müşteri Memnuniyeti: Ekibimiz tüm araştırma ihtiyaçlarınıza yardımcı olacak ve raporu özelleştirecektir.
Garantili Kalite: Raporun kalitesine ve doğruluğuna odaklanıyoruz.

Son olarak, kromatografi reçineleri pazarının tüm yönleri, hem küresel hem de bölgesel pazarı karşılaştırmalı olarak incelemek için nicel ve nitel olarak değerlendirilir. Bu piyasa araştırması, piyasa sürücülerine, sınırlamalarına ve gelecekteki beklentilere dayalı olarak bu piyasanın genel bir istatistiksel çalışmasını sağlayan piyasa hakkında kritik bilgiler ve olgusal veriler sunar.

Emergen Research tarafından sağlanan Look Over transkriptleri:
Esnek Organik Işık Yayan Diyot Pazarı https://www.emergenresearch.com/industry-report/flexible-organic-light-emitting-diode-market
Sentetik Deri Pazarı https://www.emergenresearch.com/industry-report/synthetic-leather-market
Yüksek Hassasiyetli Asfer Pazarı https://www.emergenresearch.com/industry-report/high-precision-asphere-market
Biyo izobüten Pazarı https://www.emergenresearch.com/industry-report/bio-isobutene-market
Mikro İğne Yama Pazarı

Hakkımızda:
Emergen Research olarak teknoloji ile ilerlemeye inanıyoruz. Önümüzdeki on yılda daha yaygın hale geleceği tahmin edilen, son teknoloji ve potansiyel olarak piyasayı bozan teknolojilerin kapsamlı bir bilgi tabanına sahip, büyüyen bir pazar araştırması ve strateji danışmanlığı şirketiyiz.

Eric Lee
Ortaya Çıkan Araştırma
+91 90210 91709
bize buradan e-posta gönder
Sosyal medyada bizi ziyaret edin:
Facebook
heyecan
LinkedIn

Kromatografi Reçineleri Pazarı Yaklaşan Fırsatlar, Son Kullanıcı Türü, En İyi Satıcı ve Görünüm 2027
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/chromatography-resins-market-upcoming-opportunities-end-user-type-top-vendor-and-outlook-2027.html

Yorum yapın