Hisse Bölünmesi, Kısmi Değişiklik Hakkında Tebligat


TOKYO, 05 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Internet Initiative Japan Inc. (“IIJ”, “Şirket”, TSE Prime: 3774), burada IIJ’nin Yönetim Kurulu’nun bugün bir hisse bölünmesi ve Maddelerde kısmi değişiklik kararı aldığını duyurur. Aşağıda belirtildiği gibi, Kuruluşun.

1. Hisse Paylaşımının Amacı
Hisse bölünmesinin amacı, IIJ’nin adi hisse senedinin likiditesini artırmak ve adi hisse senedinin hisse başına işlem fiyatını düşürerek yatırımcı tabanını genişletmektir. Hisse bölünmesi sonucunda, adi hisse senedinin yatırım birim tutarı, bir önceki miktarın yarısı (1/2) olacaktır.

2. Hisse Paylaşımına Genel Bakış
(1) Stok bölme yöntemi
Hisse bölünmesinin kayıt tarihi 30 Eylül 2022 Cuma olacaktır. IIJ’nin hissedarları tarafından tutulan adi hisse senetlerinin her biri, kayıt tarihi itibariyle en son Hissedarlar Sicili’ne yazılı veya kayıtlı olarak iki hisseye bölünecektir.

(2) Hisse bölünmesi ile artırılacak hisse sayısı

1 ) Hisse bölünmesinden önce ihraç edilen toplam hisse sayısı: 93.534.800 hisse
2 ) Hisse bölünmesi ile artırılacak hisse sayısı: 93.534.800 hisse
3 ) Hisse bölünmesinden sonra ihraç edilen toplam hisse sayısı: 187.069.600 hisse
4 ) Hisse bölünmesinden sonra çıkarılmasına izin verilen toplam hisse sayısı: 302.080.000 hisse

(Not) Yukarıda belirtilen ihraç edilen toplam pay sayısı, pay edinme haklarının kullanılması sonucunda artırılabilir.

(3) Stok bölünme takvimi

Kayıt tarihinin kamuya duyuru tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe (Planlı)
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma
Yürürlük tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi

(4) Diğerleri

1 ) Hisse bölünmesi sonucunda IIJ’nin ödenmiş sermayesinde herhangi bir artış olmayacaktır.
2 ) IIJ’nin hisse edinme haklarının kullanılması üzerine ihraç edilecek hisse sayısının ayarlanması
Hisse bölünmesi ile birlikte, her bir hisse edinme hakkının kullanılması üzerine ihraç edilecek hisse sayısı 400 hisseden 800 hisseye (birinci seriden onbirinci seriye) ve bir (1) hisseye iki (2) hisseye ayarlanacaktır. (onikinci seri) 1 Ekim 2022’de ve sonrasında, hisse bölünmesinin yürürlük tarihi.

(5) Amerikan Mevduat Makbuzları (“ADR”) Oran Değişikliğinin Özeti
Stok paylaşımı ile birlikte güncellenecek ADR oranı şu şekilde:

1 ) Şimdiki oran: Bir (1) ADR = IIJ’nin adi hisse senedinin bir (1) hissesi
2 ) Yeni oran: Bir (1) ADR = IIJ’nin iki (2) adi hisse senedi
3 ) Yürürlük tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi (ABD EST)
4 ) ADR verilmesi ve iptali için geçici olarak kapatılan kitaplar: 30 Eylül 2022 Cuma gününden 3 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar (ABD EST)
5 ) ADR mevduat bankası: New York Mellon Bankası

3. Ana Sözleşmede Kısmi Değişiklik
(1) Değişikliğin nedeni
1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, IIJ’nin Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi uyarınca ihraç edilmesine izin verilen IIJ’nin adi hisse senetlerinin toplam hisse sayısı, hisse bölünmesiyle bağlantılı olarak Japonya Şirketler Yasası’nın 184. maddesinin 2. fıkrası uyarınca değiştirilecektir. .

(2) Değişikliğin detayları (Değişikliklerin altı çizilmiştir.)

Mevcut ana sözleşme Değişiklikten sonra
(İhraca Yetkili Hisse Senedi Toplam Sayısı)
Madde 6
Şirket tarafından ihraç edilmesine izin verilen toplam pay sayısı, yüz elli bir milyon kırk bin (151.040.000) hisse.
(İhraca Yetkili Hisse Senedi Toplam Sayısı)
Madde 6
Şirket tarafından ihraç edilmesine izin verilen toplam pay sayısı, üç yüz iki milyon seksen bin (302.080.000) hisse.

(3) Program
Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi

4. Hisse bölünmesinden kaynaklanan Temettü Tahmini Revizyonu
Hisse bölünmesiyle birlikte, 13 Mayıs 2022’de IIJ’nin “IIJ, 31 Mart Sona Eren Mali Yıla İlişkin Mali Sonuçlarını Açıkladı, 2022” aşağıdaki şekilde revize edilecektir. Revizyon, stok bölünmesinden kaynaklandığı için önemli bir değişiklik yoktur.

Adi hisse başına yıllık temettü
Kayıt Tarihi 2Ç-son Yıl sonu Yıllık
Önceki tahmin (Not 1)
(13 Mayıs 2022’de duyurulmuştur)
¥29.25 ¥29.25 ¥58.50
Revize tahmin
(Ön bölme temeli)
¥29.25 (Not 2)
(¥29.25)
¥14.63
(¥29.26)
– (Not 3)
(¥58.51)
Önceki yıl sonuçları (Not 1)
(31 Mart 2022’de sona eren mali yıl)
¥23.00 ¥25.00 ¥48.00

(Notlar)

  1. Adi hisse senedi başına temettü, bölünme öncesi esasa göredir.
  2. 31 Mart 2023 tarihinde sona eren mali yıl için 2. çeyrekte adi hisse senedi başına temettü için, önceden bölünmüş adi hisse sayısına verildiği için daha önce açıklanan tutarda bir değişiklik yoktur.
  3. Hisse senedi başına yıllık temettü tahmini, hisse bölünmesi nedeniyle basitçe hesaplamak mümkün olmadığı için tabloya dahil edilmemiştir.

İnternet Girişimi Japan Inc. Hakkında
1992’de kurulan IIJ, Japonya’nın önde gelen İnternet erişimi ve kapsamlı ağ çözümleri sağlayıcılarından biridir. IIJ ve grup şirketleri, ağırlıklı olarak üst düzey kurumsal müşterilere hitap eden toplam ağ çözümleri sunar. IIJ’nin hizmetleri arasında yüksek kaliteli İnternet bağlantı hizmetleri, mobil hizmetler, güvenlik hizmetleri, bulut bilişim hizmetleri ve sistem entegrasyonu yer alır. Ayrıca IIJ, Japonya’daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Asya’ya bağlı en büyük İnternet omurga ağlarından birini işletmektedir. IIJ, 2006 yılında Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nın (“TSE”) Birinci Bölümünde işlem gördü ve Nisan 2022’den itibaren TSE’nin Ana Pazarına geçti.

IIJ Yatırımcı İlişkileri

Tel: +81-3-5205-6500 E-posta: [email protected]URL:

İnternet Girişimi Japonya Inc

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/notice-regarding-stock-split-partial-amendment-to-the.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir