Hindistan Ticaret Finansmanı Pazarı 2027’ye Kadar 3,88 Milyar Dolara Ulaşacak – ResearchAndMarkets.com


DUBLİN–()– “Ürün Türüne, Hizmet Sağlayıcıya ve Uygulamaya Göre Hindistan Ticaret Finansmanı Piyasası (2022-2027), Rekabetçi Analiz ve Ansoff Analizi ile Covid-19’un Etkisi” rapor eklendi ResearchAndMarkets.com’un teklif.

Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasasının 2022’de 2,75 Milyar USD olacağı tahmin ediliyor ve %7,1’lik bir CAGR ile büyüyerek 2027 yılına kadar 3,88 Milyar USD’ye ulaşması bekleniyor.

Pazar Segmentasyonu

 • Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Pazarı, Ürün Türüne, Hizmet Sağlayıcıya ve Uygulamaya göre bölümlere ayrılmıştır.

 • Ürün Tipine göre piyasa, Ticari Akreditifler, Yedek Akreditifler, Teminatlar ve Diğer olarak sınıflandırılır.

 • Hizmet Sağlayıcı, piyasa Bankalar, Ticaret Finansman Kurumları ve Diğerleri olarak sınıflandırılır.

 • Uygulama, pazar Yurtiçi ve Uluslararası olarak sınıflandırılır.

Rekabetçi Çeyrek

Rapor, şirketlerin Sektördeki Konum puanına ve Pazar Performansı puanına göre konumlarını analiz etmek ve değerlendirmek için özel bir araç olan Rekabetçi Çeyreği içerir. Araç, oyuncuları dört kategoriye ayırmak için çeşitli faktörler kullanır. Analiz için dikkate alınan bu faktörlerden bazıları, son 3 yıldaki finansal performans, büyüme stratejileri, inovasyon puanı, yeni ürün lansmanları, yatırımlar, pazar payındaki büyüme vb.

Ansoff Analizi

Rapor, Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasası için ayrıntılı bir Ansoff matris analizi sunuyor. Ürün/Pazar Genişletme Izgarası olarak da bilinen Ansoff Matrisi, şirketin büyümesi için stratejiler tasarlamak için kullanılan stratejik bir araçtır. Matris, dört stratejideki yaklaşımları değerlendirmek için kullanılabilir. Pazar Geliştirme, Pazara Giriş, Ürün Geliştirme ve Çeşitlendirme. Matris, her bir yaklaşımla ilgili riski anlamak için risk analizi için de kullanılır.

Analist, bir şirketin pazardaki konumunu iyileştirmek için alabileceği en iyi yaklaşımları sağlamak için Ansoff Matrisini kullanarak Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasasını analiz ediyor.

Analist, sektör ve sektör oyuncuları üzerinde yürütülen SWOT analizine dayanarak, pazar büyümesi için uygun stratejiler geliştirdi.

Neden bu raporu satın aldınız?

 • Rapor, Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasasının kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Rapor, derinlemesine nitel analizler, gerçek kaynaklardan doğrulanabilir veriler ve pazar büyüklüğüne ilişkin tahminler içerir. Tahminler, kanıtlanmış araştırma metodolojileri kullanılarak hesaplanır.

 • Rapor, kapsamlı birincil ve ikincil araştırmalar yoluyla derlenmiştir. Birincil araştırma, sektördeki tanınmış personelin röportajları, anketleri ve gözlemleri yoluyla yapılır.

 • Rapor, Porter’ın 5 kuvvet modeli ve Ansoff Matrisi kullanılarak derinlemesine bir piyasa analizi içeriyor. Ayrıca Covid-19’un piyasaya etkisi de raporda yer alıyor.

 • Rapor aynı zamanda sektördeki düzenleyici senaryoyu da içeriyor ve bu da bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacak. Rapor, çeşitli coğrafyalarda bu sektöre dayatılan başlıca düzenleyici kurumları ve temel kural ve düzenlemeleri tartışıyor.

 • Rapor ayrıca, analistin rekabetçi konumlandırma aracı olan Konumlandırma Çeyreklerini kullanan rekabet analizini de içerir.

Raporda Öne Çıkanlar:

 • Ana endüstri de dahil olmak üzere pazarın eksiksiz bir analizi

 • Önemli pazar dinamikleri ve trendler

 • Pazar bölümlendirme

 • Değer ve hacme göre pazarın tarihsel, mevcut ve öngörülen büyüklüğü

 • Kilit oyuncuların pazar payları ve stratejileri

 • Firmalara pazardaki yerlerini güçlendirmeleri için öneriler

Pazar Dinamikleri

Sürücüler

 • Artan Ticaret Anlaşmaları

 • Bankalar ve Finansal Kurumlar Ticareti Kolaylaştırma Programlarını Güçlendiriyor

 • Finansal Hizmetlerin Artan Dijitalleşmesi

kısıtlamalar

 • Sıkı Mevzuata ve Mali Suçlara Uygunluk

 • Yüksek Uygulama Maliyeti

Fırsatlar

 • Blok Zincirinin Ticaret Finansmanına Entegrasyonu

 • Hükümet Girişimlerinin Ticaret Üzerindeki Etkileri

Zorluklar

 • Ticaret Finansmanının Kıtlığı

 • Ticaret Finansman İşlemlerinin Karmaşıklığı

Kapsanan Temel Konular:

1 Rapor Açıklaması

2 Araştırma Metodolojisi

3 Yönetici Özeti

4 Pazar Dinamikleri

5 Pazar Analizi

5.1 Düzenleyici Senaryo

5.2 Porter’ın Beş Kuvvet Analizi

5.3 COVID-19’un Etkisi

5.4 Ansoff Matris Analizi

6 Ürün Türüne Göre Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Pazarı

6.1 Giriş

6.2 Ticari Akreditif

6.3 Bekleme Akreditifleri

6.4 Garantiler

6.5 Diğer

7 Hizmet Sağlayıcıya Göre Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasası

7.1 Giriş

7.2 Bankalar

7.3 Ticaret Finansman Kurumları

7.4 Diğerleri

8 Uygulamaya Göre Hindistan’ın Ticaret Finansmanı Piyasası

8.1 Giriş

8.2 Yurtiçi

8.3 Uluslararası

9 Rekabetçi Manzara

9.1 Rekabetçi Çeyrek

9.2 Pazar Payı Analizi

9.3 Stratejik Girişimler

9.3.1 Birleşme ve Satın Almalar ve Yatırımlar

9.3.2 Ortaklıklar ve İşbirlikleri

9.3.3 Ürün Geliştirmeleri ve İyileştirmeleri

10 Şirket Profili

11 Ek

Bahsedilen Şirketler

 • Asya Kalkınma Bankası.

 • Amerika Bankası

 • BNP Paribas

 • Euler Hermes

 • JP Morgan Chase & Co.

 • Mitsubishi UFJ Finans Grubu, Inc.

 • Royal Bank Of Scotland Plc

 • Standart Chartered

 • HSBC

 • Morgan Stanley

 • Wells Fargo & Co.

 • Hindistan İhracat-İthalat Bankası.

 • PrimaDolar

 • Karma Finans

 • Ara Bağlantı Sermayesi

 • Mega Fin Hindistan

 • Sınırötesi Finansman Sınırlı

 • Radiance Finansal Hizmetler

 • Cargill Ticaret ve Yapılandırılmış Finans

 • hızlı Hindistan

 • Adam Smith Ortakları

 • Damla Sermaye

 • Terkar Başkent

 • SBM bankası

Bu rapor hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin

İçerik Business Wire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/india-trade-finance-market-to-reach-3-88-billion-by-2027-researchandmarkets-com.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir