Gönüllü Kilitleme Süresi Sonu – Bugünün Manşetleri


LONDRA, 02 Eylül 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Arqit Quantum Inc. (NASDAQ: ARQQ, ARQQW) (“Arqit”), 105.886.259 hisseye sahip hissedarlar tarafından Mayıs 2022’de uzatılan gönüllü kilitleme anlaşmalarının 3 Eylül 2022’de sona erdiğini belirtiyor.

Halihazırda lokavt anlaşmalarına tabi olan 105.886.259 hisseden:

(a) 61.320.605 hisse, Arqit memurları, yöneticileri ve çalışanları tarafından faydalı bir şekilde tutulmaktadır ve bu nedenle Arqit’in içeriden öğrenenlerin ticareti politikası kapsamında karartma süresi kısıtlamalarına tabidir ve 30 Eylül 2022’de sona eren mali yıl için Arqit’in sonuçlarının açıklanmasından sonra alınıp satılamaz. ,

(b) 19.509.494 hisse, her biri Arqit’in Yönetim Kurulu’nda temsilcisi bulunan iki kurumsal yatırımcıya aittir,

(c) 16.781.866 hisse, Arqit’in ilk yatırımcıları olan üç kurumsal yatırımcıya aittir ve

(d) 8,274,294 hisse dört kişiye aittir.

Medya ilişkileri soruları:
Arqit: [email protected]
FTI Danışmanlığı: [email protected]

Yatırımcı ilişkileri soruları:
Arqit: yatırımcı iliş[email protected]
Geçit: [email protected]

İleriye Yönelik İfadeler Hakkında Dikkat

Bu iletişim, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Tarihsel gerçeklerin beyanları dışındaki tüm beyanlar ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu ileriye dönük ifadeler, Arqit’in gelecekteki olaylarla ilgili beklentilerine ve inançlarına dayanmaktadır ve gerçek sonuçların mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içermektedir. Bu faktörlerin doğru bir şekilde tahmin edilmesi zordur ve Arqit’in kontrolü dışında olabilir. Bu iletişimdeki veya başka yerlerdeki ileriye dönük ifadeler, yalnızca yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. Zaman zaman yeni belirsizlikler ve riskler ortaya çıkıyor ve Arqit’in bu olayları veya nasıl etkileyeceğini tahmin etmesi imkansız. Arqit’in yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bu bildirimde veya bu bildirimin yayınlandığı tarihten sonra herhangi bir yerde ileriye dönük ifadeleri güncelleme veya revize etme yükümlülüğü yoktur ve böyle bir niyeti yoktur. Bu riskler ve belirsizlikler ışığında yatırımcılar, bu iletişimde yapılan ileriye dönük herhangi bir açıklamada tartışılan sonuçların, olayların veya gelişmelerin gerçekleşmeyebileceğini unutmamalıdır. Arqit’in gelecekteki performansını etkileyebilecek ve sonuçların bu yayındaki ileriye dönük ifadelerden farklı olmasına neden olabilecek belirsizlikler ve risk faktörleri şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: işletme birleşmesi, (ii) Arqit’in menkul kıymetlerinin ulusal bir menkul kıymetler borsasında listelenmesini sürdürme yeteneği, (iii) Arqit’in faaliyet gösterdiği rekabetçi ve düzenlemeye tabi sektörlerdeki değişiklikler, rakipler arasında faaliyet performansındaki farklılıklar ve etkileyen yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler Arqit’in işi, (iv) iş planlarını, tahminleri ve diğer beklentileri uygulama ve ek fırsatları belirleme ve gerçekleştirme yeteneği, (v) Arqit’in boru hattını sözleşmelere veya biriktirme listesindeki siparişleri gelire dönüştürme konusundaki potansiyel yetersizliği, (vi) Arqit’in halen geliştirilmekte olan operasyonel teknolojisini başarılı bir şekilde teslim edememesi, (vii) kesinti riski Arqit’in bilgi teknolojisi ve iletişim sisteminin olmaması veya başarısızlığı, (viii) Arqit’in fikri mülkiyetinin uygulanabilirliği ve (ix) “Risk Faktörleri” ve “İleriye Yönelik Açıklamalara İlişkin Uyarı Notu” başlıklı bölümlerde belirtilen diğer riskler ve belirsizlikler. Arqit’in 16 Aralık 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) ve daha sonra SEC’e sunduğu Form 20-F (“Form 20-F”) hakkındaki yıllık raporu. Yukarıda ve Form 20-F’de ve diğer SEC dosyalamalarında tartışılan faktörlerin listesi temsili olarak kabul edilirken, böyle bir liste tüm potansiyel risklerin ve belirsizliklerin eksiksiz bir ifadesi olarak düşünülmemelidir. Listelenmemiş faktörler, ileriye dönük beyanların gerçekleştirilmesinde önemli ek engeller oluşturabilir.

ARQIT LIMITED

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/voluntary-lock-up-expiration.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir