Ettehiyyatü duası okunuşu

Ettehiyyatü duası, İslam dini için büyük siklet taşıyan dualardandır. Tahiyyat duası olarak da adlandırılan bu dua, beş süre namazın ilk ve son oturuşlarında okunur. Ettehiyyatü duası okunuşu, Hanefi ve Şafii mezhebine göre çeşitlilik gösterir. Ettehiyyatü duası, “Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât” şeklinde başlar. Tahiyyat duası okunuşu anlamak yük talep eder; çünkü beş vakit namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için Ettehiyyatü duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler derhal aşağı yer alıyor.

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI DİNLE

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah’ın sâlih (içten hareket eden) kullarının üstüne olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yeniden şahâdet

ederim ama, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

ETTEHİYYATÜ DUASI ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE OKUNUŞU

Şafiiler’in benimsediği İbn Abbas (r.a) rivayetinde “Tahiyyat duası” şöyle geçer:

“et-Tahiyyâtü’l-mübârekâtü’s-salavâtü’t-tayyibâtü lillâhi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 24; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 178)

ETTEHİYYATÜ DUASI ŞAFİİ MEZHEBİNE TARAFINDAN TÜRKÇE MEALİ

“Tahiyyatlar, bereketler, salavatlar ve hoş şeyler Allah’ındır Ey nebi! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üstüne olsun Bize salih kulların üzerine de selam olsun Ben şehadet ederim ancak Allah’tan diğer ilah yoktur ve tekrar şehadet ederim ama Muhammad Allah’ın resulüdür.”

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI FAZİLETİ VE SIRLARI

Namazda ve gündelik hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz Ettehiyyatü duasının fazileti ve sırrını anlayışlı olmak oldukça önemlidir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesi göklerin ve yerin yaratıcısı Allah ile selamlaşırken sarf ettiği sözlerin manasını mükemmel bilmemiz ve anlamamız gerekir.

Hz. Peygamber Efendimiz (IDDIA) şu şekilde buyurmuşlardır:

Bunu söylediğiniz vakit Allah’ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde yer alan her salih kula erişir.

Normalde bir kimse birisini ziyarete gitse, gelenin gittiği kişiye selam vermesi gerekir. Fakat Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi Allah’ın huzuruna gidince, O Allah’a selam vermemiş de Allah, O’na selamlama vermiştir. Bunun hikmeti şudur, Allah’ı Teala selamlama ve selametin bizatihi kendisidir. Biz bir insana selamlama verirken o aciz ve yaratılmış kişinin korkulardan, tehlikelerden kurtulması için Allah’tan takviye istiyoruz, Allah’a dua ediyoruz demektir.

ETTEHİYYATÜ DUASI İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Peygamber; “Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; “et-tehıyyâtü lillâhhi… deyin” (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur. Ashâb-ı kiram önceleri Allah Elçisi’nin peşinde namaz kılarken oturduklarında, “Cebrâil’e, Mikâil’e, filancaya ve falancaya selâm olsun” diyorlardı. Hz. Peygamber kendilerine dönerek, Tahiyyat duasını öğretmiş ve oturuşta Tehıyyât okununca, bunun gökte ve yerde, Allah’ın her sâlih kuluna isâbet edeceğini bildirmiştir. (Buhârî, Ezân, 148.)

Hz. Peygamber’in, Abdullah İbn Mes’ûd (r.a)’e öğrettiği “Tehıyyât” duâsı şudur:

“et-Tehıyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtü, es-selâmü aleyke eyyüha’n- nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhhammeden abdühû ve rasûlüh.” (Buhârî, 148, Müslim, Salât, 56, Ebû Dâvud, Salât, 12)

Anlamı: “Tüm duâlar, senâlar, bedenî ve mâlî ibadetler Allah Teâlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabb’imiz)! Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarının üstüne olsun. Şunu bilir ve herkese açıklarım ki, Allah’tan diğer hiç bir gerçek mabud yoktur ve tekrar bilir ve açıklarım ki, Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve peygamberidir.”

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI NE VAKIT OKUNUR?

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekatlı namazların ikinci rekatında, üç rekat kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekatındaki oturuşlarda okunmalıdır.

4 rekatlı namazların ikinci ve 4. rekatındaki oturuşlarında okunur. bu nedenle de bütün namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır.

NAMAZDA ETTEHİYYATÜ YERİNE NE OKUNABİLİR?

Namaz sırasında Ettehiyyatü duasının yerine herhangi bir dua okunması İslam alimleri tarafından öğüt edilmez. Nitekim, Allah Resulü ashabına “Namazda her oturuşta Ettehiyyatü Lillahi deyin.” buyurmuşlardır. böylece namaz kılan her Müslümanın Ettehiyyatü duasını ezberlemesi gerekir.

ETTEHİYYATÜ DUASI KURAN’DA NEREDE GEÇER?

Kur’an-ı Kerim’de yer almayan Ettehiyyatü duasının Miraç gecesi Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Allah (C.C.) ile sohbetinin sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor.

NAMAZDA ŞEHADET PARMAĞINI KALDIRMAMIN HÜKMÜ

Hanefi mezhebine kadar, “lâ ilâhe” derken sağ elin baş parmağı ile orta parmağın halka yapılıp şahadet parmağının kaldırılması ve “illallah” derken indirilmesi sünnettir.

Şâfiîler’e kadar “illallah” denildiğinde şahadet parmağı kaldırılır ve ilk teşehhüdde ayağa kalkıncaya, son teşehhüdde selâm verinceye dek öylece bırakılır.

Maliki mezhebine kadar, teşehhüdün başından sonuna kadar, şahadet parmağını sağa-sola yavaşça hareket ettirmek sünnettir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islami, 1/716)

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir