En etkili dilek duası…

Dua etmek, İslam dininde manâlı bir yer tutar. Yüce Allah, yarattığı kullardan sürekli kendisinden istemelerini emretmiştir. Bu emrin nedeni, insanoğlunun aciz olması ve farklı alanlara yönlendirilmiş şeylere erişmekte sorunlar yaşamasındandır. İstek ve istek duası en fazla okunan dualardandır. Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez. Bu alıcı durumlarda eller semaya açılarak Yüce Allah’a yakarılır ve istek duası okunuşu yapılır. Tesirli istek duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve okunuşu için içten yerdesiniz!

EN ETKİLİ DİLEK DUASI NEDİR?

İstek, istek veya dileklerin gerçekleşmesi ilk önce mücadele sarf ettiğinizden kesin olmanız gereklidir. manevi olarak hissiyatınızı sağlamlaştırmak ve dileklerin gerçeğe dönüşmesi için dilek duası okunuşu yapabilirsiniz. Dua, maneviyatı güçlendirme konusunda insanın en büyük yardımcısıdır. Kur’lahza-ı Kerim’de istek ve dileklerin kabul görmesi konulu ayetler yer almaktadır. Hiç şüphesiz, Peygamberimizin okuduğu arzu ve istek duası merak edilmektedir.

HZ. MUHAMMED’İN DİLEK DUASI

Tirmizi’den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üstüne okumuştur.

Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai’nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmeyen bir kimse gelip, “ya Resulallah! Allahü tealaya düa et, gözlerim açılsın” dedi. Peygamber efendimiz de kendisine (Hatasız bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Yâ Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Anında gözleri açıldı.

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Anlamı: Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden diğer ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

DİLEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

DİLEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

70 KERE OKUNAN DİLEK DUASI

Abdülehad Serhendi hazretleri bir müjde verip buyuruyor ama:

(70 kez “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Yargı duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 kez okumalı, 71 olsa olmaz, yanına diğer ad konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonradan okuyana ne mutlu! bari günde bir kere okumalı.

ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR DUANIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir:

a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzakta durmayan bir kulun duası kabul edilmeye değer değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi fazla dikkat çekicidir: “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Yâ Rabbi, Yâ Rabbi’ diye yalvarıyor. Ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’lahza, 3)

b) Duaya Allah’a hamd, Peygambere salât-ü selamlama ile başlanmalı; yeniden salât-ü selamlama ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir. Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete kadar o, şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonradan şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üstüne Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, telaş ettin, namaz kılıp oturduğun zaman Allah’a değer olduğu şekilde hamd et, daha sonra bana salât ve selamlama et, sonradan da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonradan başka biri namaz kıldı. Namazdan daha sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.” (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

c) Dua dürüst, alçakgönüllü ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir âyette şöyle buyrulmaktadır: “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

d) Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek telaş etmediği sürece duası kabul olunur.” (Tirmizî, Deavât, 12)

e) Umut ve nefret içinde dua edilmelidir. Kur’lahza’da şöyle buyurulmaktadır: “Onlar sahiden hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize hürmet duyan kimselerdi.” (Enbiyâ, 21/90)

f) Dua ederken vakit seçimine de uyarı edilmelidir. Dua daima yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha ivedi kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah Teala, geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/17-18) Hz. Peygambere (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan daha sonra yapılan duadır.’ cevabını vermiştir.” (Tirmizî, Deavât, 80)

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir