CPI Aerostructures Dördüncü Çeyrek ve Tam Yıl Raporları


Dördüncü Çeyrek 2021 ve Dördüncü Çeyrek 2020 (Yeniden ifade edildi)

 • 25.4 milyon $’a kıyasla 26.4 milyon $ gelir;
 • 3,6 milyon $’a kıyasla 2,8 milyon $’lık brüt kar;
 • %14,1’e kıyasla %10,8 brüt kar marjı;
 • 0,2 milyon dolarlık net gelire kıyasla (0,5) milyon dolarlık net zarar;
 • Seyreltilmiş hisse başına 0,02 $’lık kazançla karşılaştırıldığında, seyreltilmiş hisse başına (0,04 $) zarar;
 • Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 1,7 milyon dolara kıyasla 4,1 milyon dolar.

Tam Yıl 2021 ve Tam Yıl 2020 (Yeniden ifade edildi)

 • 87.6 milyon $’a kıyasla 103.4 milyon $ gelir;
 • 9,8 milyon $’a kıyasla 15.0 milyon $’lık brüt kar;
 • %11,1’e kıyasla %14,5 brüt kar marjı;
 • (3.7) milyon $’lık net zarara kıyasla 6.8 milyon $’lık net gelir (KÖİ kredi affındaki 4.8 milyon $ hariç 2.0 milyon $);
 • Seyreltilmiş hisse başına 0,56 $’lık kazanç (PPP kredi affında 0,39 $ hariç 0,17 $), seyreltilmiş hisse başına 0,31 $’lık zarara kıyasla;
 • (1,6) milyon dolarlık kullanıma kıyasla 2,8 milyon dolarlık operasyonlardan kaynaklanan nakit akışı;
 • 31 Aralık 2021 itibariyle 26.2 milyon $ olan borç, 31 Aralık 2020 itibariyle 33.4 milyon $’dır ve buna borç veren ve Küçük İşletme İdaresi tarafından 1 Temmuz 2021’de affedilen 4.8 milyon $’lık KÖİ kredisi dahildir.

EDGEWOOD, NY, 19 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — CPI Aerostructures, Inc. (“CPI Aero®” veya “Şirket”) (OTC Expert Market: CVUA) bugün sona eren üç ve on iki aylık dönemlerin mali sonuçlarını açıkladı 31 Aralık 2021.

Başkan ve CEO Dorith Hakim, “Yılını EPS ve operasyonlardan elde edilen nakit akışı ile 2021 görünümümüzü karşılayanlarla kapattık” dedi. “Gelirdeki %18’lik artış ve brüt kar marjındaki 3.4 baz puanlık artışın birleşimi, 4.8 milyon dolarlık PPP kredi affımız da dahil olmak üzere, kârlılıkta 6.8 milyon dolar ile sonuçlandı. 2020’ye kıyasla net gelirde 10,5 milyon ABD doları ve işletme nakit akışında 4,4 milyon ABD doları iyileşme sağlarken, borcumuzu 7,2 milyon ABD doları azalttık. Ek olarak, 31 Aralık 2021 itibariyle toplam biriktirme iş yükü, 31 Aralık 2020 itibariyle 476,2 $’a kıyasla 501,7 milyon $’a yükseldi,” dedi Başkan ve CEO Dorith Hakim.

Hakim Hanım ekledi, “31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait 10-K Formundaki Yıllık Raporumuzu bugün sunduk. 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2022’de sona eren üç aylık dönemler için Form 10-Q (“Form 10-Q”). Şirket, 10-Q Formlarının doldurulmasının, NYSE American’ın Şirketin adi hisse senedi alım satımını Borsa’da askıya almasına ve adi hisse senedini Borsadan çıkarmak için işlemleri başlatma kararlılığına yol açan koşulu çözeceğine inanmaktadır. 10-Q Formları mümkün olan en kısa sürede dosyalanacaktır.”

Sayın Hakim sözlerini şöyle tamamladı: “2021 yılında bir dizi programı tamamlamış olarak, biz daha yeni programlara hız vermeye hazırlanırken 2022’nin CPI Aero için bir geçiş yılı olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, 2022’de daha düşük gelir bekliyoruz ve 2022’nin ilk çeyreğinde maliyetlerimizi gelir görünümümüzle uyumlu hale getirmek ve yıl boyunca kârlılığı ve pozitif işletme nakit akışını sürdürme taahhüdümüzü sürdürmek için önlemler aldık. CPI Aero’nun uzun vadeli görünümüne güveniyoruz ve müşterilerimiz için yüksek kalite ve güvenilir performans konusundaki itibarımızı geliştirirken önümüzdeki fırsatları dört gözle bekliyoruz.”

CPI Aero Hakkında

CPI Aero, başta ulusal güvenlik pazarları olmak üzere, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve havadaki İstihbarat Gözetleme ve Keşif ve Elektronik Harp kapsül sistemleri için yapısal montajların ABD’li üreticisidir. Küresel havacılık yapısı tedarik zinciri içinde, CPI Aero, uçak OEM’leri için Katman 1 tedarikçisi veya ana Katman 1 üreticileri için Katman 2 alt yüklenicisidir. CPI Aero ayrıca başta Hava Kuvvetleri olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı’nın ana yüklenicisidir. Montaj operasyonları ile bağlantılı olarak, CPI Aero mühendislik, program yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve MRO hizmetleri sağlar. CPI Aero, Russell Microcap® Endeksine dahildir.

İleriye dönük ifadeler
Bu basın bülteni, değiştirildiği şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü ve değiştirilmiş şekliyle 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü kapsamında ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu basın bülteninde yer alan veya dahil edilen, tarihsel gerçeklere ilişkin ifadeler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. “Bekliyoruz”, “olacak”, “tahmin ediyoruz”, inanıyoruz”, “görünüm”, “gelecekteki fırsatlar” ve benzer ifadeler ileriye dönük ifadeleri tanımlamaya yöneliktir, ancak tüm ileriye dönük ifadeler bu tanımlayıcı kelimeleri içermemektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, diğerlerinin yanı sıra, NYSE American’ın Şirketin adi hisse senedi alım satımını askıya almasına neden olan koşulun çözümüne ve borsadan çıkarma işlemlerine başlama kararına ve Şirketin 31 Aralık’ta sona eren yıl için beklenen mali sonuçlarına ilişkin beyanları içerir. 2022.

İleriye dönük ifadeler riskler ve belirsizlikler içerir ve gerçek sonuçlar bu ileriye dönük ifadelerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Gelecekteki sonuçların Şirket’in mevcut beklentilerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek faktörler arasında, diğer şeylerin yanı sıra, Şirket’in 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2022’de sona eren döneme ait finansal tablolarını tamamlaması, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu periyodik raporları, bu basın bülteninde yapılan açıklamalar veya müşteri veya tedarikçilerin tepkileri ile ilgili olarak Şirket’in işlerine olumsuz etkileri, mevcut yasal işlemlerde veya yeni yasal işlemlerde herhangi bir olumsuz gelişme olması ve Şirket’in volatilitesinin artması. hisse senedi fiyatı.

Şirket, ileriye dönük beyanlarında açıklanan planlara, niyetlere veya beklentilere fiilen ulaşacağını garanti etmez ve Şirketin ileriye dönük beyanlarına gereğinden fazla güvenmemelisiniz. Şirket’in Form 10’daki Yıllık Raporunda “Risk Faktörleri” başlığı altında belirtilen önemli faktörler de dahil olmak üzere, Şirketin fiili sonuçlarının ileriye dönük beyanlarında belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bir dizi önemli faktör vardır. -K, 31 Aralık 2021’de sona eren dönem için ve Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı müteakip başvurularda. Şirket gelecekte bir noktada bunu yapmayı seçebilecek olsa da, Şirket ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez ve sonuç olarak herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme veya revize etme niyetini veya yükümlülüğünü reddeder. yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka türlü.

CPI Aero®, CPI Aerostructures, Inc’in tescilli ticari markasıdır. Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. www.cpiaero.com, ve bizi Twitter’da @CPIAERO.us Twitter’da takip edin @CPIAERO.

Kişiler:

TÜFE HAVA YAPILARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
Aralık 31,
2021
Aralık 31,
2020
(Yeniden belirtildiği gibi)
VARLIKLAR
Mevcut Varlıklar:
Nakit $ 6.308.866 $ 6,033,537
Alacak hesapları, net 4.967.714 4.962.906
Sigorta geri alma alacağı 2.850.000
Sözleşme varlıkları 24.459.339 19.729.638
Envanter 4.028.925 6.386.288
İade edilebilir gelir vergileri 40.000 40.000
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar 625.075 534.857
Toplam dönen varlıklar 43.279.919 37.687.226
Faaliyet kiralaması kullanım hakkı varlıkları 7.796.768 4.075,048
Mülk ve ekipman, ağ 1.646.863 2.521.742
Maddi olmayan duran varlıklar, net 125.000 250.000
İyi niyet 1.784.254 1.784.254
Diğer varlıklar 372.741 191.179
Toplam Varlıklar $ 55.005.545 $ 46.509.449
YÜKÜMLÜLÜKLER VE HİSSEDAR AÇIĞI
Mevcut Yükümlülükler:
Ödenebilir hesaplar $ 10.429,018 $ 12.092.684
Tahakkuk eden giderler 6.102.587 5.937.921
Dava uzlaşma yükümlülüğü 3,003,259
Sözleşme yükümlülükleri 5.122.766 1.650.549
zarar rezervi 1.495.714 2.009.247
Uzun vadeli borcun cari kısmı 3.365.181 6.501.666
Faaliyet kiralaması yükümlülükleri 1.580,453 1.819.237
Ödenecek gelir vergileri 5.165 948
Toplam mevcut sorumluluklar 31.104.143 30.012.252
Kredi sınırı 21.250.000 20.738.685
Uzun vadeli faaliyet kiralaması yükümlülükleri 6.445.728 2.537.149
Uzun vadeli borç, cari kısım net 1.540.747 6.205.095
Toplam yükümlülükler 60.340.618 59.493.181
Hissedarlar Açığı:
Adi hisse senedi – 0,001 $ nominal değer; yetkili 50.000.000 pay, sırasıyla 12.335.683 ve 11.951.271 pay, ihraç edilmiş ve ödenmemiş 12.336 11.951
Ek ödenmiş sermayenin 72.833.742 72.005.841
Konsolide açık (78.181.151 ) (85.001.524 )
Toplam Hissedarlar Açığı (5.335.073 ) (12.983.732 )
Toplam Yükümlülükler ve Hissedarlar Açığı $ 55.005.545 $ 46.509.449
TÜFE HAVA YAPILARI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
KONSOLİDE FAALİYET TABLOLARI
31 Aralık’ta sona eren yıllar, 2021
2020
(Yeniden belirtildiği gibi)
Hasılat $ 103.369.544 $ 87.584.690
Satışların maliyeti 88.364.452 77.824.732
Brüt kazanç 15.005.092 9.759.958
Satış, genel ve idari giderler 11.823.921 12.046.170
Faaliyetlerden elde edilen gelir (zarar) 3.181.171 (2.286.212 )
Diğer gider:
Diğer gelir 4,795,000
Faiz gideri (1.141.189 ) (1.421.955 )
Toplam diğer gelir (gider), net 3.653.811 (1.421.955 )
Gelir vergisi karşılığı öncesi gelir (zarar) 6.834.982 (3.708.167) )
Gelir vergisi (faydalanma) karşılığı 14.609 (53.414 )
Net gelir (zarar) $ 6.820.373 $ (3.654.753) )
Adi hisse başına gelir (zarar)-temel $ 0,56 $ (0.31 )
Seyreltilmiş adi hisse başına gelir (zarar) $ 0,56 $ (0.31 )
Adi hisse başına gelir (zarar) hesaplamasında kullanılan hisseler:
Temel 12.193.826 11.884.307
seyreltilmiş 12.193.826 11.884.307

CPI Aerostructures Inc

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/cpi-aerostructures-reports-fourth-quarter-and-full-year.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir