Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. (PSF) Bölüm 19(a) Kapsamında Dağıtım Kaynaklarının Bildirimi


NEW YORK

,

23 Haziran 2022

/PRNewswire/ — Bu basın bülteni, Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: PSF) (“Fon”) hissedarlarına ödenecek dağıtımın kaynakları hakkında bilgi sağlar. 30 Haziran 2022 ve mali yıldan bugüne kadar ödenen kümülatif dağıtımlar.

İçinde Aralık 2016, Fon, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayınlanan muafiyet muafiyetine uygun olarak yönetilen bir dağıtım politikası uygulamıştır. Yönetilen dağıtım politikası, adi hisse başına sabit bir oranda beyan edilen düzenli aylık dağıtımlar yoluyla Fonun uzun vadeli toplam getiri potansiyelini sağlamayı amaçlamaktadır. Politika, Fon’a yıl boyunca uzun vadeli sermaye kazançları gerçekleştirme ve bu kazançları düzenli olarak aylık olarak hissedarlara dağıtma konusunda daha fazla esneklik sağlar. Fon Yönetim Kurulu, yönetilen dağıtım politikasını, Fon paylarının piyasa fiyatını olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde her zaman değiştirebilir, feshedebilir veya askıya alabilir.

Fonun aylık dağıtımları, uzun vadeli sermaye kazançlarını, kısa vadeli sermaye kazançlarını, net yatırım gelirini ve/veya federal gelir vergisi amaçları için sermaye getirisini içerebilir. Sermaye getirisi, Fon tarafından net yatırım geliri ve net gerçekleşmiş sermaye kazançlarının üzerinde ödenen dağıtımları içerir ve bu fazlalık Fon’un varlıklarından dağıtılır. Sermayenin iadesi vergiye tabi değildir; daha ziyade, bir hissedarın Fon hisselerindeki vergi matrahını düşürür. Aylık dağıtımların miktarı, portföy ve piyasa koşullarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.

Her aylık dağıtım sırasında, bilgiler cohenandsteers.com’a gönderilecek ve eş zamanlı bir bildirimde hissedarlara postalanacaktır. Ancak, Fon dağıtımlarının nihai vergi özellikleri takvim yılı sonuna kadar kesin olarak belirlenemeyeceğinden, bu bilgiler yıl sonunda değişebilir. Fon’un tüm dağıtımlarının nihai vergi özellikleri, takvim yılının bitiminden sonra postalanan Form 1099-DIV’de sağlanacaktır.

Aşağıdaki tablo, belirtilen kaynaklardan bu mali yıldan bugüne kadar ödenen cari dağıtım ve kümülatif dağıtımların tahmini tutarlarını göstermektedir. Tüm tutarlar adi hisse başına ifade edilir.

DAĞILIM TAHMİNLERİ

Haziran 2022

YILDAN BU yana (YTD)

30 Haziran 2022*

Kaynak

Hisse Başına Tutar

Mevcut Dağıtımın %’si

Hisse Başına Tutar

2022 Dağıtımlarının Yüzdesi

Net Yatırım Geliri

0.1231 $

%91.19

$0.6436

%79.46

Net Gerçekleşen Kısa Vadeli Sermaye Kazançları

0.0000$

%0,00

0.0673 $

%8.31

Net Gerçekleşen Uzun Vadeli Sermaye Kazançları

0.0000$

%0,00

0.0630 dolar

%7,78

Sermayenin Geri Dönüşü (veya diğer Sermaye Kaynağı)

0.0119 $

%8.81

0,0361 ABD doları

%4,45

Toplam Akım Dağılımı

0.1350 dolar

%100,00

$0.8100

%100,00

Bu dağıtımın tutarından veya Fon’un yönetilen dağıtım politikasının koşullarından, Fonun yatırım performansı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmamalısınız. Fon, gelir ve sermaye kazançlarından fazlasını dağıttığını tahmin etmektedir; bu nedenle, dağıtımınızın bir kısmı sermaye getirisi olabilir. Örneğin, Fon’a yatırdığınız paranın bir kısmı veya tamamı size geri ödendiğinde, bir sermaye dönüşü gerçekleşebilir. Sermaye dağıtımının getirisi, mutlaka Fonun yatırım performansını yansıtmaz ve ‘getiri’ veya ‘gelir’ ile karıştırılmamalıdır. Bu Bildirimde rapor edilen dağılımların miktarları ve kaynakları yalnızca tahmindir, zaman içinde değişmesi muhtemeldir ve vergi raporlaması amacıyla sağlanmamaktadır. Muhasebe ve vergi raporlama amaçlarına yönelik tutarların fiili tutarları ve kaynakları, Fonun mali yılının geri kalan kısmındaki yatırım deneyimine bağlı olacaktır ve vergi düzenlemelerine dayalı olarak değişikliklere tabi olabilir. Yılbaşından bugüne dağıtımların miktarları ve kaynakları ek düzeltmelere tabi olabilir.

*FON, TAKVİM YILI İÇİN SİZE BU DAĞITIMLARI FEDERAL GELİR VERGİSİ AMAÇLI NASIL RAPORLAYACAĞINIZI SÖYLEYEN BİR 1099-BÖLÜM FORMUNU GÖNDERECEKTİR.

Fonun 2022 mali yılı için Yılbaşından Bugüne Kümülatif Toplam Getirisi (1 Ocak 2022 vasıtasıyla 31 Mayıs 2022) aşağıda belirtilmiştir. Hissedarlar, Yılbaşından Bugüne Birikimli Toplam Getiri ile Fonun 2022 Yılı Kümülatif Dağılım Oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmelidirler. 31 Mayıs 2022 aşağıda belirtilmiştir. Hissedarlar, Ortalama Yıllık Toplam Getiri ile Fonun 2022 Yılı için Mevcut Yıllık Dağıtım Oranı arasındaki ilişkiyi not etmelidir. Tabloda açıklanan performans ve dağıtım oranı bilgileri, Fonun hisse başına net varlık değerine (NAV) dayanmaktadır. Fonun NAV’si, Fon tarafından tutulan tüm menkul kıymetlerin ve diğer varlıkların toplam piyasa değerinden toplam borçların çıkarılmasıyla elde edilen toplam hisse sayısına bölünerek hesaplanır. NAV performansı, Fon’un yatırım performansının göstergesi olsa da, bir hissedarın Fon’daki bireysel yatırımının değerini ölçmez. Bir hissedarın Fona yaptığı yatırımın değeri, Fon hisselerinin açık piyasada arz ve talebe dayalı olarak Fon’un piyasa fiyatına göre belirlenir.

Fon Performans ve Dağıtım Oranı Bilgileri:

Yılbaşından bugüne 1 Ocak 2022 – 31 Mayıs 2022

Yılbaşından Bugüne Kümülatif Toplam Getiri1

-10.58 %

Kümülatif Dağıtım Oranı2

%3,59

31 Mayıs 2022’de sona eren beş yıllık dönem

Ortalama Yıllık Toplam Getiri3

4.05 %

Mevcut Yıllık Dağıtım Oranı4

%7,18

1.

Yılbaşından Bugüne Kümülatif Toplam Getiri, ödenmiş dağıtımlar ve bu dağıtımların yeniden yatırımının varsayıldığı da dahil olmak üzere, yıldan bugüne kadarki dönem boyunca Fonun NAV’sindeki yüzde değişimdir.

2.

Fonun cari mali dönemine (1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022) ilişkin kümülatif Dağıtım Oranı, yıl başından bu yana Fon’un NAV’sinin yüzdesi olarak dağıtımların dolar değeri üzerinden ölçülür.
31 Mayıs 2022.

3.

Ortalama Yıllık Toplam Getiri, 31 Mayıs 2022’de sona eren beş yıllık dönem için Fonun Yıllık NAV Toplam Getirilerinin bileşik ortalamasını temsil eder. Yıllık NAV Toplam Getiri, ödenen dağıtımlar ve yeniden yatırım varsayılarak bir yıl boyunca Fonun NAV’sindeki yüzde değişimdir. bu dağıtımlardan.

4.

Mevcut Yıllık Dağıtım Oranı, 31 Mayıs 2022 itibariyle Fonun NAV’sinin bir yüzdesi olarak yıllıklandırılmış cari mali dönemin dağıtım oranıdır.

Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce Fon’un yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice düşünmelidir. Mali danışmanınızla iletişime geçerek veya cohenandsteers.com adresini ziyaret ederek, varsa, Fon’un en son periyodik raporlarını ve diğer düzenleyici belgeleri edinebilirsiniz. Bu raporlar ve diğer dosyalar, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun EDGAR Veritabanında bulunabilir. Yatırım yapmadan önce bu raporları ve diğer dosyaları dikkatlice okumalısınız.

Pay sahipleri vergi beyannamelerini hazırlarken burada verilen bilgileri kullanmamalıdır. Hissedarlar, federal gelir vergisi amaçları için Fon dağıtımlarının nasıl rapor edileceğini gösteren takvim yılı için bir Form 1099-DIV alacaklardır.

İnternet sitesi: https://www.cohenandsteers.com
Sembol: (NYSE: CNS)

Cohen & Steers hakkında. Cohen & Steers, gayrimenkul, tercih edilen menkul kıymetler, altyapı, kaynak hisseleri, emtialar ve çok stratejili çözümler dahil olmak üzere gayrimenkuller ve alternatif gelirler konusunda uzmanlaşmış lider bir küresel yatırım yöneticisidir. 1986 yılında kurulan şirketin merkezi, New York Cityofisleri olan Londra, Dublin, Hong Kongve Tokyo.

İleriye dönük ifadeler
Bu basın bülteni ve Cohen & Steers’ın yapabileceği diğer açıklamalar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içerebilir ve bunlar şirketin aşağıdakilerle ilgili mevcut görüşlerini yansıtır: diğer şeylerin yanı sıra, operasyonları ve finansal performansı. Bu ileriye dönük ifadeleri, “görünüm”, “inanıyor”, “bekliyor”, “potansiyel”, “devam ediyor”, “olabilir”, “olacak”, “olmalı”, “aramaktadır” gibi sözcükleri kullanarak tanımlayabilirsiniz. “Yaklaşık olarak”, “tahmin ediyor”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “tahmin ediyor”, “tahmin ediyor” veya bu kelimelerin veya diğer karşılaştırılabilir kelimelerin olumsuz versiyonları. Bu tür ileriye dönük beyanlar çeşitli risklere ve belirsizliklere tabidir.

Buna göre, fiili sonuçların veya sonuçların bu beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler vardır veya olacaktır. Şirket, yeni bilgiler, gelecekteki gelişmeler veya başka bir nedenle, ileriye dönük herhangi bir beyanı kamuya açık olarak güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğünü üstlenmez.

Cision

Orijinal içeriği görüntüleyin:

KAYNAK Cohen & Steers, Inc.

rt

Kaynak bağlantısı

İçerik PR Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/cohen-steers-select-preferred-and-income-fund-inc-psf-notification-of-sources-of-distribution-under-section-19a.html

Yorum yapın

SMM Panel