AÖL sınav sonuçları tarihi belli oldu!

Açık lise sınav sonuç tarihi sonunda emin oldu. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL imtihan sonuçlarına dair açıklama yaptı.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2021

Çevrimiçi olarak 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Kurumları imtihan sonuçları 20 Aralık’ta açıklanacak.Yapılan duyuruya tarafından Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem Çevrimiçi Imtihan Sonuçları 20 Aralık saat 18.00’de açıklanacak. Sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Idare Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) yıllık günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ahali Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadar, sınav uygulamasına ve imtihan sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Data İşlem Genel Müdürlüğü göre sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sanılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca imtihan uygulamasına, sorulara/yanıt anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten şimdiden seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Hatalı cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

AÖL sınav sonuçları tarihi belli oldu!

2. Değerlendirme her ders için bambaşka edinmek üzere 100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup dürüst cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin içten-yanlış cevap sayısına ilişkin data açıklanmayacaktır.

4. Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların içten seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değer Biçme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değer biçme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrar saptanması suretiyle değerleme yapılacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten şimdiden seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Hatalı cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için bambaşka edinmek üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Imtihan sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların içten seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değer Biçme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrar saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.

Yorum yapın