AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık lise sınav sonuç tarihi sonunda emin oldu. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL sınav sonuçlarına dair açıklama yaptı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Data Idare Sisteminden öğrenebileceklerdir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI 2021

Çevrimiçi olarak 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Kurumları imtihan sonuçları 20 Aralık’ta açıklanacak. Yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem Çevrimiçi Imtihan Sonuçları 20 Aralık saat 18.00’de açıklanacak. Sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Veri Idare Sisteminden duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) yıllık günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dıştan itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Kullanım ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) antre tarihi dikkate alınacaktır.

Imtihan soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değer Biçme Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadar, imtihan uygulamasına ve imtihan sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadar sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sanılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanununun 20/B maddesi gereğince sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Hatalı cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerleme her ders için farklı elde etmek üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

3. Imtihan sonuçlarında öğrencilerin içten-yanlış cevap sayısına ilişkin bilgi açıklanmayacaktır.

4. Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate gücüne gitmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme esnasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrar saptanması suretiyle değer biçme yapılacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Hatalı cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

Değerleme her ders için ayrı elde etmek üzere100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup içten cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Imtihan sonuçlarında öğrencilerin içten-yanlış cevap sayısına ilişkin bilgi açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların dürüst seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme esnasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değerleme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin baştan saptanması suretiyle değer biçme yapılacaktır.

Yorum yapın