Akıllı Çöp Kutusu Pazarı 2030’a Kadar 162,02 Milyon Dolar Değerinde Olacak: Grand View Research, Inc.


SAN FRANCİSCO, 21 Mart 2023 /PRNewswire/ — Küresel akıllı çöp kutusu pazarı boyutuna ulaşması bekleniyor 162,02 milyon ABD doları Grand View Research, Inc. tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 2023’ten 2030’a kadar %12,4’lük bir YBBO ile 2030 yılına kadar genişliyor. Akıllı çöp kutuları, çöp kutularını manuel olarak çalıştıran insan müdahalesini ortadan kaldıran, esasen temassız, sensör teknolojisi tabanlı çöp kutuları veya dolaplarıdır. Müşteriler, atık yönetimi ve bertarafı için bu otomatik akıllı çöp bidonlarını kullanarak toplanan atık, dolum seviyesi, atık türü vb. bazında gerçek zamanlı bilgileri analiz ederek çöp operasyonlarını kapsamlı bir şekilde izleyebilir.

Grand View Araştırma Logosu

Rapordan Temel Sektör İçgörüleri ve Bulguları:

 • 14 ila 23 galonluk segmentin en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor. Bu hakimiyet, ticari sektördeki talebe atfedilebilir, çünkü bu sektör, çok büyük miktarlarda atığı toplamak için daha büyük kapasiteli çöp kutularına ihtiyaç duyar.
 • Çevrimiçi segmentin, tahmin döneminde en hızlı %12,7’lik YBBO ile genişlemesi bekleniyor. Bu, çevrimiçi alışveriş için artan tüketici tercihlerine ve kolaylık kolaylığı ve diğerleri arasında daha hızlı teslimat gibi ilgili avantajlara bağlanabilir.
 • Etkin atık yönetimine yönelik düzenlemeler sayesinde 2022 yılında pazara ticari segment hakim oldu.
 • 2022 yılında pazara otomatik segment hakim oldu. Bu hakimiyet, tüketiciler arasında kolaylık ve erişilebilirlik nedeniyle otomatik tabanlı akıllı çöp kutuları için artan tercihlere bağlanabilir.
 • Çok bölmeli segment, belirli atık türlerini işleme kapasitesi sayesinde 2022’de pazara hakim oldu.

120 sayfalık pazar araştırması raporunu okuyun, “Kapasite Türüne, Satış Kanalına Göre (Online, Offline), Son Kullanıcıya Göre (Konut, Ticari), Operasyona, Bölüme, Bölgeye ve Segmente Göre Akıllı Çöp Kutusu Pazar Büyüklüğü, Payı ve Trend Analiz Raporu, 2023 – 2030 Tahminleri“, Grand View Research tarafından yayınlandı.

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı Büyümesi ve Eğilimler

Pazarın, dünya çapında hükümetlerde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) gibi uluslararası gruplaşmalarda ve son tüketicilerde uygun atık yönetimine ilişkin artan farkındalık tarafından yönlendirilmesi bekleniyor. Çevre sorunları ve atıkları azaltma ihtiyacı hakkında artan farkındalıkla birlikte, dünya çapında hükümetler ve kuruluşlar atık yönetimine daha fazla önem vermektedir. Örneğin, Dünya Bankası’na göre, dünya genelinde atık üretiminin 2016’da 2,01 milyar mt’dan 2050’de 3,40 milyar mt’a çıkması bekleniyor ki bu sadece 34 yılda %70’lik bir artışı temsil ediyor. Akıllı çöp bidonları, atık toplama ve bertarafı optimize etmeye yardımcı olarak atığın çevresel etkisini azaltabilir. Örneğin, geri dönüştürülebilir malzemeleri geri dönüştürülemez olanlardan ayırabilir, bu da geri dönüşümü kolaylaştırır ve atıkları azaltır.

Ayrıca, hızlı teknolojik gelişmeler de pazarın büyümesini artıran önemli bir faktördür. Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi, geleneksel çöp kutularından daha verimli ve etkili olan akıllı çöp kutularının oluşturulmasını mümkün kılmıştır. Bu teknolojiler, çöp kutularının ne zaman dolu olduklarını ve boşaltılmaları gerektiğini algılamalarını sağlar ve hatta bertaraf için gereken alan miktarını azaltmak için atıkları sıkıştırabilir. Örneğin FinBin, güneş enerjisiyle çalışan ve hatta teknolojisinin patentini almış, atıkları sıkıştıran akıllı bir çöp kutusu olan CitySolar’ı sunuyor. Kompaktör, 120 ve 240 litrelik tekerlekli bidonları kolayca barındırır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sınırlı farkındalık, destekleyici altyapı eksikliği ve akıllı çöp kutusu altyapısının kurulması ve izlenmesinin yüksek maliyeti, pazarın büyümesini sınırlayan başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

COVID-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi oldu ve akıllı çöp kutusu pazarı da bunun etkilerinden muaf değil. Salgının piyasadaki ana etkilerinden biri akıllı şehir girişimlerinin ertelenmesi veya iptal edilmesi oldu. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şehir, pandeminin acil zorluklarıyla uğraşırken akıllı şehir planlarını askıya almak zorunda kaldı. Ancak bu zorlukların yanı sıra pandemi yeni pazar fırsatları da yarattı. Daha fazla insan evden çalışmayı tercih ettikçe ve yerel topluluklarında daha fazla zaman geçirdikçe, etkili atık yönetimi çözümlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Akıllı Çöp Kutusu Pazar Segmentasyonu

Grand View Research, küresel akıllı çöp kutusu pazar raporunu kapasiteye, satış kanalına, son kullanıcıya, operasyona, bölmeye ve bölgeye göre bölümlere ayırdı.

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Kapasite Görünümü (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

 • 8 ila 13 galon
 • 14 ila 23 galon
 • 23 galonun üzerinde

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Satış Kanalı Görünümü (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Son Kullanıcı Görünümü (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Operasyon Görünümü (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Bölme Görünümü (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

 • Tek Bölme
 • çok bölmeli

Akıllı Çöp Kutusu Pazarı – Bölgesel Görünüm (Gelir, Milyon ABD Doları; 2017 – 2030)

 • Kuzey Amerika
 • Avrupa
 • Asya Pasifik
 • Güney Amerika
 • Orta Doğu & Afrika

Akıllı Çöp Kutusu Pazarının Kilit Oyuncuları Listesi

 • Ausko Ticaret Ltd.
 • iTouchless Ev Eşyaları ve Ürünleri A.Ş.
 • Ecube Laboratuvarları
 • basit insan
 • HANGSHAU Ev Eşyaları Ltd.
 • eko Amerika Birleşik Devletleri
 • Ana Depo A.Ş.
 • EvoEko
 • Temiz Robotik
 • Dokuz Yıldız Grubu A.Ş.
 • Binoloji LLC
 • Bal Uluslararası Yapabilir
 • BÜYÜK GÖBEK LLC.

Grand View Research tarafından yayınlanan diğer ilgili çalışmalara göz atın:

 • Atık Yönetimi PazarıKüresel atık yönetimi pazar büyüklüğünün 1.685,5 milyar ABD Doları Grand View Research, Inc. tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre 2030 yılına kadar. ) yakma ve geri dönüşüm tekniklerinin pazar büyümesini artırması beklenmektedir.
 • Akıllı Atık Yönetimi PazarıKüresel akıllı atık yönetimi pazarının, tahmin dönemi boyunca önemli bir büyümeye tanık olması bekleniyor. Akıllı atık yönetimi, konut ve ticari kuruluşlardan, sokaklardan, halka açık yerlerden, hastanelerden ve diğer kurumlardan kaynaklanan katı atıkların yönetimi için ortak bir terimdir. Gerçek zamanlı atık ölçümü sağlayan RFID, tek kullanımlık etiketler, kaplar ve elektrikli süpürgeler gibi yenilikçi cihazların ortaya çıkışı, katı atık yönetimi için önemli bir pazar geliştirmiştir. Atıklar uygun ekipmanla arıtılmazsa, oksijenin tükenmesine ve atmosferdeki toksik elementlerin yükselmesine neden olan ciddi çevresel tehlikelere neden olabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir çevre ve temiz çevre ihtiyacı, atık yönetimini gelişmekte olan bir alan olarak ortaya koymaktadır.
 • ABD Sıvı Atık Yönetim Pazarı – ABD sıvı atık yönetimi pazar büyüklüğünün ulaşması bekleniyor 29,78 milyar ABD doları Grand View Research, Inc. tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre 2030 yılına kadar pazarın 2023’ten 2030’a kadar %1,6’lık bir YBBO ile büyümesi bekleniyor. tahmin dönemi boyunca piyasa.

Grand View Research’e göz atın Yeni Nesil Teknolojiler Endüstrisi Araştırma raporları.

Grand View Araştırması Hakkında

ABD merkezli pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Grand View Research, ortak ve özelleştirilmiş araştırma raporları ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Kayıtlı Kaliforniya ve merkezli San Francisco425’in üzerinde analist ve danışmandan oluşan şirket, geniş veri tabanına her yıl 1200’den fazla pazar araştırması raporu ekliyor. Bu raporlar, dünya çapında 25 büyük ülkede 46 sektör hakkında derinlemesine analizler sunar. Etkileşimli bir pazar istihbarat platformunun yardımıyla Grand View Research, Fortune 500 şirketlerinin ve tanınmış akademik enstitülerin küresel ve bölgesel iş ortamını anlamalarına ve önlerindeki fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olur.

Temas etmek:

Sherry James
Kurumsal Satış Uzmanı, Amerika Birleşik Devletleri
Grand View Araştırma, Inc.
Telefon: 1-415-349-0058
Ücretsiz: 1-888-202-9519
E-posta: [email protected]
Ağ: https://www.grandviewresearch.com
Büyük Görüş Pusulası | Astra ESG Çözümleri
Bizi takip edin: LinkedIn | twitter

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/661327/Grand_View_Research_Logo.jpg

Cision

Orijinal içeriği görüntüleyin:

KAYNAK Grand View Research, Inc.

rt

kaynak bağlantı

İçerik PR Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media Headlines sorumlu değildir. Today Media Manşetleri içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/smart-trash-bin-market-to-be-worth-162-02-million-by-2030-grand-view-research-inc.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir