Açık Lise sınav sonuçları sorgula…

Açık lise imtihan sonuçları MEB tarafından açıklandı. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL imtihan sonucu sorgulama ekranı

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI 2021

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem çevrimiçi imtihan sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULA

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Idare Sisteminden bildiri edilmesinden itibaren 5 (beş) yıllık günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ahali Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi açık havada itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Başvuru Formu ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) antre tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değer Biçme Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Data İşlem Genel Müdürlüğü kadar sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan veya sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca imtihan uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten şimdiden seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her içten cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için öbür almak üzere100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup içten cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin içten-yanlış cevap sayısına ilişkin data açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların dürüst seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme esnasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin baştan saptanması suretiyle değer biçme yapılacaktır.

Yorum yapın